Foamrox har så langt blitt brukt til ulike tunnelprodukter, som kan erstatte løsninger som normalt blir produsert i betong. På sikt ønsker selskapet også å utnytte produktets potensiale utenfor tunnelene. Foto: Foamrox.

Foamrox har så langt blitt brukt til ulike tunnelprodukter, som kan erstatte løsninger som normalt blir produsert i betong. På sikt ønsker selskapet også å utnytte produktets potensiale utenfor tunnelene. Foto: Foamrox.

Foamrox får flere henvendelser i uken på nye bruksområder

Hver uke får Foamrox henvendelser fra rådgivere og entreprenører om mulighet for andre bruksområder for selskapets patenterte skumglassmateriale. Daglig leder Glenn A. Jakobsen, sier de i første omgang konsentrerer seg om tunnelsegmentet, men på sikt ønsker Foamrox å utnytte en større del av Foamrox sitt potensiale i bygg og anlegg.