I FoU-prosjektet som nå pågår på E6-prosjektet mellom Ranheim og Værnes, undersøkes det om det er mulig å benytte aske fra papiravfall for å stabilisere kvikkleire. Illustrasjon: Multiconsult.

I FoU-prosjektet som nå pågår på E6-prosjektet mellom Ranheim og Værnes, undersøkes det om det er mulig å benytte aske fra papiravfall for å stabilisere kvikkleire. Illustrasjon: Multiconsult.

FoU ved E6-prosjekt: Acciona skal stabilisere kvikkleire med papiravfall

Det spanske entreprenørselskapet Acciona skal sammen med SINTEF og papirprodusenten Norske Skog, teste en ny innovasjon på Nye Veiers E6-strekning mellom Ranheim og Værnes.

I FoU-prosjektet som nå pågår på E6-prosjektet, undersøkes det om det er mulig å benytte aske fra papiravfall for å stabilisere kvikkleire. Ved å erstatte kalk og sement med dette biproduktet fra papirindustrien, kan CO2-fotavtrykket i forbindelse med veiutbygginger reduseres kraftig, skriver Acciona i en pressemelding.

Svært lovende

E6-prosjektet mellom Ranheim og Værnes i Trøndelag skal bidra til å demonstrere gjennomførbarheten av teknologien.

– Resultatene fra utprøvingen så langt er svært lovende, og kan bidra til at vi kan redusere klimagassutslippene knyttet til håndteringen av kvikkleire med hele 70 prosent, sier anleggsdirektør Jacobo Arnanz, i Acciona Norge.

Bruker aske fra papiravfall

Papir kan resirkuleres flere ganger til cellulosefibrene er for korte til å resirkuleres igjen. I dag blir brukte cellulosefibre, slam og annet papiravfall brent for å produsere energi. Asken fra denne prosessen sendes deretter til et deponi, opplyser Acciona.

Asken fra papiravfallet som benyttes i testprosjektet blir fraktet direkte fra Norske Skogs fabrikk i Skogn, som produserer papir for det europeiske papirmarkedet. Her finnes det også et returfiberanlegg, som tar imot store mengder hvitt returpapir. Fabrikken ligger kun fire mil fra E6-prosjektet.

– Vi er fornøyde med å ha funnet et så kortreist produkt kan bidra å redusere klimagassutslippene våre. Vi har stor tro på prosjektet, og mener dette kan være et viktig bidrag i overgangen til den sirkulære økonomien. Når teknologien har blitt validert, er målet å ta løsningen i bruk i flere prosjekter i Norge, sier Arnanz.

Anleggsdirektør Jacobo Arnanz, i Acciona Norge.

Anleggsdirektør Jacobo Arnanz, i Acciona Norge.

Gode erfaringer

Acciona har tidligere gode erfaringer knyttet til bruk av aske fra papiravfall. I prosjektet Paperchain, som ble delvis finansiert av EU-kommisjonen gjennom Horizion2020-programmet, demonstrerte Acciona varigheten og miljøytelsen til papiravfall som substitutt for kalk og sement. Acciona koordinerte prosjektet hvor 20 partnere fra hele Europa deltok. Som en del av prosjektet bygget Acciona en veistrekning i den spanske regionen Aragón hvor asken ble benyttet som fundament, opplyser det spanske entreprenørselskapet.

Karbonnøytrale siden 2016

Ifølge Jacobo Arnanz har Acciona vært karbonnøytrale siden 2016. Selskapet ble også nylig anerkjent som en av Europas klimaledere av Financial Times, med en topp tre-plassering i kategorien Construction, opplyser Acciona.

– Våre ambisiøse planer og prosjekter har kuttet selskapets utslipp med mer enn 84 prosent siden 2010, og vi har store planer om å strekke oss enda lenger i årene som kommer, sier han.