Illustrasjon: Acciona.

LNS skal drive E6-tunneler for Acciona

Acciona velger LNS som underentreprenør for tunneldriving ved 5,2 millialdersprosjektet E6 Ranheim – Værnes.

– Vi er meget godt fornøyde med at denne kontrakten nå er signert. Dette er et prosjekt som passer LNS veldig godt og vi ser fram til å ta fatt på arbeidet etter nyttår. Med denne kontrakten er LNS sikret en solid ordrereserve for det kommende året, sier Jonas Tetlie, administrerende direktør i LNS, i en melding fra Acciona.

Fakta om E6 Ranheim - Værnes

* 23 km lang E6 strekning mellom Ranheim og Værnes

* Prosjektkostnad: 5,2 mrd. NOK ekskl. mva.

* Hastighet: 110 km/t

* Ferdigstillelse Ranheim-Reitan: 2023

* Ferdigstillelse Reitan-Hommelvik: 2024

* Ferdigstillelse av prosjektet: 2025

* Byggherre: Nye Veier

* Totalentreprenør: Acciona Construcion

Som underentreprenør vil LNS jobbe med Stavsjøtunnelen, som har en lengde på 1770 meter, og halvparten av Helltunnelen, som tilsvarer 1950 meter. Tunnelarbeidet vil foregå fra januar 2021 til sommeren 2022, står det i meldingen.

Byggeindustrien har forhørt seg med Acciona om størrelsen på LNS sin kontrakt i prosjektet, men ifølge Jacobo Arnanz, prosjektdirektør i Acciona Norge, oppgir selskapet som hovedregel ikke summer i denne typen avtaler.

Han opplyser at LNS skal utføre omtrent halvparten av tunnelarbeidene i prosjektet. Det betyr med andre ord at Acciona også skal drive mye tunnel i egenregi.

Acciona bygger E6 Ranheim-Værnes på oppdrag for Nye Veier. Arbeidet omfatter prosjektering og bygging av 23 kilometer firefelts motorvei langs dagens E6-trasé, inkludert tre tunneler med doble løp. Prosjektet har et budsjett på 5,2 milliarder kroner og skal ferdigstilles i 2025.

Byggearbeidet startet 1. september 2020. Oppgraderingen innebærer utvidelse av motorveien fra to til fire felt og vil forbedre mobiliteten i den nordlige delen av Trøndelag fylke. I tillegg til forbedret trafikkflyt og sikkerhet, vil prosjektet redusere reisetiden med fem minutter, står det i meldingen.

– Acciona tar samfunnskontrakten vår på største alvor. Prosjektene våre skal og må skape så store positive ringvirkninger og verdier lokalt som mulig. Kunnskapen, erfaringene og ekspertisen vår skal overføres til partnerne vi jobber med, sier Jacobo Arnanz.

E6 Ranheim-Værnes blir det tredje store infrastrukturprosjektet som Acciona gjennomfører siden selskapet etablerte seg i Norge i 2015. Acciona er nå i ferd med å ferdigstille EPC TBM Follobanen, som knytter sammen Oslo og Ski. I tillegg har selskapet nå startet arbeidet på Sandbukta - Moss - Såstad (SMS2A), for Bane NOR. Ifølge Acciona blir partnerskap med lokale selskaper høyt prioritert i alle deres prosjekter.