Flytter trolig Birken-løpet til juni

Birkebeinerarrangørene ønsker en jevnere Birken-syklus og samtidig unngå Oslo maraton-konflikt. Nå ligger det an til at løpet flyttes til juni.

- Vi hadde allerede tatt en beslutning på flytting, men etter at vi fikk negative reaksjoner fra noen av deltakerne, ønsket vi å gjennomføre en større undersøkelse for å forsikre oss om at vi tok det riktige valget, sier Rune Bergsodden, daglig leder for i Birkebeinerennet AS.

Spørreundersøkelsen har gått ut til rundt 4 000 birkendeltakere, og avsluttes denne helgen. I løpet av neste uke skal svarene analyseres og den endelige beslutningen tas.

- Jeg har sett på foreløpige resultater, og det ser ut til at flertallet er på linje med oss, sier Bergsodden.

Han sier det er flere grunner til at de ønsker å flytte løpet.

- Slik det er nå, er det lang avstand mellom renn og ritt, mens det bare er tre uker mellom ritt og løp. Flytter vi til juni, får vi rundt tre måneder mellom hvert av dem.

- I tillegg går Oslo maraton kun en uke etter Birken-løpet, noe vi tror er med på å begrense deltakerantallet. Det er få som ønsker å springe to så krevende løp så tett opptil hverandre i tid, sier Bergsodden.

- Dessuten er det jo større sjanser for bedre vær i juni enn i midten av september, legger han til.

I år er det rundt 10 000 deltakere på Birkenløpet.

- Løpet er fortsatt lillebror i Birken-sammenheng, og vi ser helt klart at potensialet for å vokse er stort. Det tror vi både denne forandringen og trassé-endringene vi har gjort i år, vil føre til. Den nye løypa er fortsatt fysisk krevende, men mindre hard mot beina. Jeg tror den nye trasséen treffer de aktive løperne bedre, sier Bergsodden.

Rundt 140 av deltakerne i Birkebeinerløpet stiller for byggenæringslaget Leca/Norcem/Byggeindustrien. Rundt 60 byggenæringsbedrifter er representert på næringens eneste samarbeidslag.