Flytoget på Oslo S. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Flytoget foreslås integrert i det øvrige togtilbudet

Jernbanedirektoratet foreslår å integrere flytogtrafikken i det øvrige togtilbudet når Flytogets konsesjon går ut i 2028. Hensikten er å øke kapasiteten.

Bakgrunnen er at det kommer til å bli kapasitetsutfordringer i togtrafikken fram til en ny togtunnel mellom Oslo S og Lysaker er på plass midt på 2030-tallet.

Jernbanedirektoratet har nå vurdert tiltak som kan bidra til bedre utnyttelse av kapasiteten gjennom Oslo.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) omtaler forslaget om Flytoget som dramatisk.

– Det skal mye til for at regjeringen vil bidra til å legge ned det rendyrkede flytogtilbudet slik vi kjenner det i dag, sier han.

Han gir derfor Jernbanedirektoratet et tilleggsoppdrag om å skissere en ruteplan som viser hvordan et rendyrket flytogtilbud kan kombineres med økt frekvens i det øvrige togtilbudet.

Dagens konsesjonsavtale mellom staten og Flytoget AS går ut ved årsskiftet 2027/2028.