F.v.: Kjersti Grande (Undervisningsbygg Oslo KF, Energi- og miljøingeniør) Joakim Arnesen (Flow Meisingset VVS, Salgs- og markedsansvarlig) Geir Tunaal (Flow Meisingset VVS, Avdelingsleder- drift og vedlikehold). Foto Benedicte Nylund, Undervisningsbygg.

FLOW Meisingset VVS tildet rammeavtale med Undervisningsbygg

Flow Meisingset VVS er tildelt kontrakt for Rammeavtale om rørleggerarbeid for Undervisningsbygg Oslo KF.

Blant 11 deltakere i konkurransen, nådde Flow Meisingset VVS opp som en av fire leverandører for hvert av fire respektive soner i Oslo Kommune.

Undervisningsbygg Oslo KF er Oslos største eiendomsforvalter med cirka 1,3 millioner kvadratmeter fordelt på 177 skoler og 750 bygninger.

Rammeavtalen gjelder rørleggerarbeider i forbindelse med akutte utbedringsarbeider, planlagte vedlikeholdsarbeider, årlig ettersyn av varmeanlegg samt kjølemediekretser og isvannskretser, ivaretakelse av væskekvalitet, innregulering og mindre rehabiliteringsprosjekter som Undervisningsbygg gjennomfører mens skolen er i drift. Rammeavtalen innbefatter også en 24 timers vaktordning for akutte oppdrag. Rammeavtalen vil ha en varighet på to år fra kontraktsinngåelse, med opsjon for oppdragsgiver på forlengelse i ett + ett år på de opprinnelige avtalevilkår.

- Med den erfaring vi har opparbeidet fra drift av offentlige næringsbygg gjennom mange år, ser vi frem til å ta fatt på oppgaven med drift av rørtekniske anlegg på Oslo skolene. Spesielt god erfaring har vi fra varmeteknisk oppgradering med fokus på forbedret energiøkonomi, der vi ser at våre foreslåtte tiltak gir store årlige driftsmessige besparelser for drifter/eier av bygningsmassen, sier salgs- og markedsansvarlig Joakim Arnesen i FLOW Meisingset VVS.

- Dette er midt blant våre satsningsområder, og vil i tillegg hjelpe oss å bygge ytterligere kompetanse på teknisk bygningsdrift i årene som kommer. Vi takker for tilliten vist oss av Undervisningsbygg Oslo KF, legger han til.