Tvedestrand 20171022. Biler under vann i Tvedestrand. Regnet øste ned på Sørlandet i helgen og forvandlet veier, parkeringsplasser og folks hager til svømmebasseng. Flere steder ble TV-aksjonen avlyst. Foto: Kristian Vabo / NTB scanpixKristian Vabo NTB scanpix

Flomskader kan reduseres ved bruk av reguleringsmagasiner

Ved å bruke eksisterende kraftmagasiner aktivt for å holde igjen vann kan samfunnet spare store beløp på flomskader. Det viser en ny rapport fra Energi Norge.

Studien er utført i Telemark og konkluderer med at bare i dette ene fylket kan besparelsen ligge på over 100 millioner kroner årlig for unngåtte flomskader ved aktiv bruk av vassdragsreguleringer.

«Den kapitaliserte verdien av unngåtte flomskader langs Telemarksvassdrag er derfor 2–3 milliarder kroner. Dette er mange ganger større enn alle midler satt av årlig fra NVE for alle nye flomsikringstiltak i hele landet», heter det blant annet i rapporten.

Ifølge Energi Norge er dette første gang det legges fram en rapport som viser hvor store skader den regulerte vannkraften sparer oss for.

Rapporten slår også fast at kommuner, fylkeskommuner og ikke minst beboere er lite kjent med de store verdiene som reguleringsmagasiner har for vern av flomutsatte arealer. Energi Norge, som har 275 medlemsbedrifter som produserer, frakter og selger strøm og varme, mener at muligheten for å hindre flomskader på denne måten må utnyttes i enda større grad enn nå.

Norge har blitt rammet av flommer med samfunnskostnader som overstiger 1 milliard kroner nesten hvert eneste år siden 2011. I 2017 betalte forsikringsselskapene ut 874,5 millioner kroner i erstatning etter naturskader. Over halvparten var forårsaket av flom. Forsikringsutbetalinger etter flomskader er tredoblet siden 2010.

NVEs flomanalyse for våren viser at det er størst sannsynlighet for stor vårflom i Sør-Norge i år.

Studien er utført på oppdrag fra Energi Norge av konsulentfirmaet Multiconsult.