Flomvann på en parkeringsplass ved Øyrane Torg i Arna i desember i fjor. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Staten utbetalte 88 millioner kroner for naturskader i 2017

Staten fikk inn 634 søknader om erstatning for naturskader i løpet av fjoråret. Totalt ble det utbetalt 88 millioner kroner.

Mest ble utbetalt til Sogn og Fjordane, Agder-fylkene og Innlandet, men utbetalingene i fjor er likevel godt under gjennomsnittet de siste årene, melder NRK.

Utbetalingene gjelder for skader som ikke ble dekket gjennom vanlige privatforsikringer, og hele 85 prosent av totalbeløpet gjaldt skader etter flom. 39 millioner kroner gikk til utbedring av veier og bruer, mens nær 20 millioner gikk til å rette opp skader på dyrket mark. Resten fordeler seg på skader på blant annet gårdsplasser og elvekanter.

Statens naturskadeordning utbetaler erstatning for skader som direkte skyldes en naturulykke, og dekker alt som ikke kan forsikres gjennom en vanlig forsikring. Det er Landbruksdirektoratet som er ansvarlig for utbetaling av erstatning.