Kommer storflommen?

Det er mange som husker den store flommen på Østlandet i 1995. Denne skapte store problemer og medførte enorme ødeleggelser. 

Værsituasjonen og snømengdene i 1995 skal minne mye om situasjonen vi har i dag. Det er mye snø i fjellet, det har vært kaldt over lang tid – og nå nærmer våren seg dag for dag. Skulle vi noe frem i tid få et brått væromslag med langt varmere temperaturer som medfører en kraftig snøsmelting av de snøfylte områdene, kan vi være i trøbbel. Får vi dette i kombinasjon med store nedbørsmengder er det reell fare for at vi kan oppleve en storflom – som også kan nå nivåene fra 1995.

Under flommen i juni for 23 år siden, som ble gitt navnet Vesleofsen, omkom en person og rundt 7.000 personer ble evakuert. Man estimerer at det ble gjort skader for rundt 1,8 milliarder kroner. Dette var en flom som dermed rammet veldig mange mennesker og gjorde store materielle skader. Den rammet både boliger, gårdsbruk og andre både private og offentlige næringsbygg i flere fylker - og var den største flommen som hadde rammet Norge på veldig mange år.

I løpet av de senere årene har vi også opplevd flere ødeleggende flomsituasjoner, men ikke på nivå med dette. Værsituasjonen fremover vil vise om vi står i fare for at vi i år kan nå en ny topp. Skulle en ugunstig værsituasjon holde seg, er det selvsagt ekstremt viktig at myndighetene følger med og gjør de nødvendige tiltak og forberedelser. Man kan selvsagt ikke stoppe en slik storflom fra å gjøre omfattende skader – men man må gjøre det som er mulig for å hindre det man kan av skader på mennesker og materielle verdier. Etter flommen i 1995 ble det iverksatt flere tiltak som kunne bidra til å redusere skadeomfanget man så denne sommeren. Blant annet ble det utarbeidet en offentlig utredning; «NOU 1996: Tiltak mot flom». Denne skulle ta for seg en rekke tiltak og virkemidler for å redusere samfunnets sårbarhet for flom.

En ny storflom vil på etter annet tidspunkt ramme på ny; det kan skje i år – men det kan også gå mange år frem i tid. Vi får fasiten på om vi som samfunn har gjort nok og om vi har lært gjennom dyrebare erfaringer for å hindre lignende ødeleggelser neste gang vannets krefter rammer. Været fremover vil vise om vi får testet beredskapen alt i år.