Vindkraft sto for 2,2 prosent av energiproduksjonen i mai

Det aller meste av strømmen som produseres i Norge, kommer fra vannkraft. Produksjonen av vindkraft er fortsatt lav, men har økt med hele 57 prosent på ett år.

Totalt ble det produsert 223 gigawattimer med strøm fra vindkraft i mai i år, noe som utgjør 2,2 prosent av den samlede elektrisitetsproduksjonen i Norge, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Ser man på utviklingen fra mai i fjor til samme måned i år, har imidlertid produksjonsveksten for vindkraft vært på hele 57,2 prosent. Tall som Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) presenterte tidligere i år, viste at vindkraften utgjorde 1,9 prosent av den totale norske elektrisitetsproduksjonen i 2017. Ifølge NVE produserte til sammen 468 turbiner 2.849 gigawattimer elektrisitet i fjor.

Samtidig troner altså vannkraft på topp, med 9.758 gigawattimer strøm produsert i mai, men dette er en nedgang på 10,3 prosent fra samme måned i fjor. Vannkraft utgjorde i mai 95,1 prosent av den totale energiproduksjonen her til lands. De resterende 2,7 prosentene sto varmekraft for. Her økte produksjonen med 25,6 prosent fra mai 2017 til samme måned i år.

Når det gjelder nettoforbruket av elektrisk kraft økte forbruket i utvinning av råolje og naturgass med hele 40 prosent. For kraftintensiv industri var økningen marginale 1,5 prosent, mens forbruk i såkalt alminnelig forsyning falt med 9,8 prosent.

Tall fra Statnett viste onsdag at varmen har ført til at vi i perioder har importert mer strøm enn vi har eksportert denne våren. Totalt har det kommet 22 terawattimer mindre nedbør til magasinene enn normalt, noe som utgjør årsforbruket til 1,1 millioner husstander. Mesteparten av strømmen vi har importert i år er vindkraftoverskudd fra Danmark og Sverige.

I mai i år ble det ifølge SSB importert 804 gigawattimer elektrisitet, hele 78,1 prosent mer enn i samme måned i fjor. Samtidig falt eksporten med 28 prosent til 1.272 gigawattimer.

Mens en gigawattime (GWh) tilsvarer en million kilowattimer, utgjør en terawattime (TWh) en milliard kilowattimer.