Foto: Nadia Frantsen/NBBL

Flere tror på lavere boligpriser

Boligmarkedsbarometeret faller for tredje måned på rad, fra 6,8 i september til 0,9 i oktober.

Nordmenns tro på fremtidig boligprisoppgang avtar betydelig samtidig som boligprisene flater ut. Renteoppgangen begynner å bite, skriver Norske Boligbyggelag (NBBL) i en pressemelding.

Andelen som tror på stigende boligpriser har falt fra 62 prosent siden toppen i juni til 42 prosent i dag. Brorparten av fallet har kommet den siste måneden. Siden forrige måling har andelen som tror på boligprisfall økt fra åtte til 14 prosent. Befolkningen er fortsatt litt mer optimistiske på Østlandet, men optimismen svekkes i hele landet, heter det i meldingen.

I september økte Norges Bank styringsrenten fra 0,5 til 0,75 prosent. Renteoppgangen er tydelig kommunisert, og hele 86 prosent forventer økte rentekostnader det kommende året. Dette legger antageligvis en demper på boligprisforventningene, skriver NBBL videre i pressemeldingen.

Positiv utvikling i norsk økonomi fører, ifølge meldingen, til optimisme i arbeidsmarkedet. Kun fem prosent er noe eller svært bekymret for å miste jobben det neste året, en nedgang på ett prosentpoeng. Sterkt arbeidsmarked og økt lønnsvekst fungerer som en motvekt mot renteoppgangen, skriver NBBL videre..

NBBLs boligmarkedsbarometer måler stemningen i boligmarkedet og baserer seg på befolkningens forventninger til boligprisene, rentenivået og arbeidsmarkedet. Undersøkelsen er gjennomført av Opinion på et landsrepresentativt utvalg på 18 år og oppover med 1.000 respondenter.