Flere timer basisfag virker

Opposisjonen på Stortinget gleder seg over fremgangen i matte, naturfag og lesing i norsk skole.

– Dette er en gladdag for norsk skole, sier Elisabeth Aspaker, utdanningspolitisk talskvinne i Høyre.

Hun mener Bondevik II-regjeringens innføring av Kunnskapsløftet er årsaken til nivåhevingen, og peker også på nasjonale prøver og større åpenhet om resultatene i skolen.

– Dette viser at innføring av flere timer i basisfag og leseopplæring fra førsteklasse, og der grunnleggende ferdigheter er vektlagt, virker, sier Aspaker, som mener det neste steget Norge må ta er å innføre masterutdanning for lærere.

Også Venstres leder Trine Skei Grande mener dagens resultater er gledelige.

– Det er fortsatt et langt stykke igjen før vi når det nivået vi skal være på. Selv om vi opplever en viss fremgang vil jeg imidlertid advare mot at dette blir en sovepute, mener hun.

– At norske elever scorer såpass lavt innenfor algebra er blant de tingene vi virkelig må ta på alvor, sier Skei Grande.

– Det er først og fremst lærerne som fortjener honnør i dag for å ha snudd de svake resultatene i disse testene. Samtidig mener jeg at resultatene i PISA og nasjonale tester i altfor stor grad får lov til å legge hovedpremissene for de utdanningspolitiske prioriteringene, sier KrFs skolepolitisk talsperson Dagrun Eriksen.

Frps stortingsrepresentant Tord Lien mener bedre kompetanse blant lærerne er et viktig tiltak for å forbedre resultatene ytterligere.

– Særlig urovekkende er det kanskje at så få elever leverer på avansert nivå. Det illustrerer nok også at den norske skolen har mye å gå på når det gjelder å utfordre, stimulere og gi læringsstøtte til de sterkeste elevene, sier han.