Flere hytteeiere har meldt flytting til fritidsboligen for å få krav på strømstøtte fra regjeringen, ifølge Norsk Hyttelag. Foto: Halvard Alvik / NTB

Flere hytteeiere har meldt flytting til fritidsboligen for å få krav på strømstøtte fra regjeringen, ifølge Norsk Hyttelag. Foto: Halvard Alvik / NTB

Flere flytter på hytta for å få strømstøtte til fritidsboligen

Flere hytteeiere flytter permanent på hytta for å få rett på strømstøtte til tross for at regjeringen har bestemt at den kun skal gjelde husholdninger.

– Vi har fått mange adresseforandringer den siste tiden fra byen til ulike hyttekommuner. Vi går ut fra at dette i stor grad gjelder folk som vil sikre seg strømstøtte i boligen de oppholder seg mest igjennom året, sier generalsekretær Audun Bringsvor i Norsk Hyttelag til Nationen.

Regjeringens strømstøtteordning dekker en stor andel av strømregningen når den overskrider 70 øre per kilowattime. Denne strømstøtten er derimot kun rettet mot husholdninger, og ikke fritidsboliger.

Det mener mange hytteeiere er provoserende.

– Hytta er uten tvil en del av husholdningen. Regjeringen har her ikke fulgt med i tiden, sier styreleder Trond G. Hagen i Norges Hytteforbund til avisen.

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i NVE har i sin praksis åpnet for at husholdninger som har fått dispensasjon fra kommunen til å bo i fritidsboligen permanent, vil ha rett til strømstøtte.