Illustrasjonsbilde fra Skippergaten, rett utenfor Kristiansand. Det er kommuner i Agder, Vestland og i Troms og Finnmark som hadde den største økningen i innvilgede søknader for bygging i strandsonen i fjor. Foto: Berit Keilen / NTB

Illustrasjonsbilde fra Skippergaten, rett utenfor Kristiansand. Det er kommuner i Agder, Vestland og i Troms og Finnmark som hadde den største økningen i innvilgede søknader for bygging i strandsonen i fjor. Foto: Berit Keilen / NTB

Flere fikk lov til å bygge i strandsonen i fjor

I 2021 ble det innvilget 1.398 søknader om nye bygninger i 100-metersbeltet langs kysten, en økning på 53 prosent fra året før.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det i hovedsak er kommuner i Agder, Vestland og i Troms og Finnmark som har hatt størst økning.

I fjor ble 89 prosent av søknadene om nye bygninger i 100-metersbeltet langs kysten innvilget. Forholdet mellom andelen innvilgede og avslåtte søknader har vært stabilt de siste fem årene. Dette gjelder også i 2021, hvor det kun var en svak økning i antallet avslag.

De fleste tillatelsene som ble innvilget i fjor, var tillatelser ved dispensasjon fra kommuneplan. Sammenlignet med året før økte antallet med 47 prosent. Også antallet søknader innvilget i samsvar med kommuneplan økte i fjor, opp 63 prosent fra året før.