Fjerning av lukt med UV-C teknologi

Det norske selskapet Jimco Nor AS satser offensivt i det norske markedet med sine produkter for UV-C behandling for rensing av luft og fjerning av lukt.

Jimco AS sitt apparat MAC500 er den minste enheten, som passer for rom på størrelse 15-25 kvm. for rensing av luft fjerning av dårlig lukt. Mac500 brukes av blant andre hoteller, industribedrifter og private for å løse problemet med for eksempel røykelukt og dårlig inneklima. Mac500 er utstyrt med en 8 w lampe, som avgir UV-C lys. Når UV-C lyset reagerer med luften, dannes det ozon, som legger seg på overflater, fester seg i stoffer og vegger i det aktuelle rommet som skal renses og uskadeliggjør bakterier og micro organismer. Med Mac500 får man en rask sterilisering av det området/rommet man ønsker renset og ikke minst på en naturlig og miljøvennlig måte, uten bruk av kjemikalier. Mengden av Ozon som produseres fra Mac500 er knapt nok målbart og er omtrent på samme nivå som vi finner ute i den frie natur og konsentrasjonen er ikke helseskadelig eller farlig. Jimco Nor markedsfører samme teknologi i større skala til blant annet industribedrifter for å rense røyk, damp, vann og annen forurenset luft med en virkningsgrad opp mot hele 95 %. Jimco Nor er et norsk selskap som er agent og importerer tekniske løsninger innenfor UV-C/Fotolyseoksidasjon fra det Danske firma Jimco AS. Det danske selskapet Jimco AS fikk EUs miljøpris i 1999-2000 for sin patenterte teknologi og har hatt stor suksess med å selge disse løsningene over hele verden.