Finnmarkinger positive til oljeboring

To av tre finnmarkinger kan knapt vente på at det blir igangsatt oljeboring på nye felter i Barentshavet.

Bare en av fem er skeptiske, viser en meningsmåling Norsk Respons har gjort for Finnmark Dagblad og de andre A-presseavisene i Nord-Norge. Oljeentusiasmen har verken blitt dempet av motstand fra miljøvernorganisasjonene eller av frykten for at olje- og gassaktivitet utenfor kysten likevel ikke vil gi så mange arbeidsplasser i fylket. 68 prosent er for boring av nye felt, mens 19 prosent er imot, viser undersøkelsen. Folk i Troms og Nordland synes ikke aktiviteten i Barentshavet er like viktig som finnmarkingene. Når det gjelder landsdelen totalt, er det 62 prosent som støtter kravet om økt aktivitet i Barentshavet, mens 19 prosent er imot. De som stemmer Ap er mest ivrige, viser undersøkelsen.