Finn Schjøll blir hedret av Gartnerforbundet fordi han er en særdeles god ambassadør for norske blomster og planter og fremmer blomsterglede blant folk flest. Her er han i sitt rette element på Hagemessen 2014, hvor han besøker utstillingen til Norske anleggsgartnere - miljø og landskapsentreprenører (NAML). (Foto: Svanhild Blakstad)

Finn Schjøll hedret av Gartnerforbundet

Hele Norges Blomster-Finn kan smykke seg med Norsk Gartnerforbunds hedersbevisning, NGFs gullnål.

Onsdag 27. august ble Finn Schjøll tildelt NGFs gullnål under Norsk Gartnerforbunds årsmøte på Oscarsborg festning.

- Dette var utrolig hyggelig og veldig uventet, jeg ble helt blåst av veien, sier Finn Schjøll i en kommentar til hage.no

Han var invitert som gjest til årsmøtet i Gartnerforbundet på Osvarsborg festning, da han ble "overrumplet" med hedersprisen.

- Jeg vil også påpeke at det er ekstra hyggelig å få denne utmerkelse av sine egne. Selv om jeg ikke er gartner, men blomsterdekoratør, har jeg et gartnerhjerte, sier Schjøll - og understreker den viktige jobben gartnerne gjør:

Driver med hjertet og hodet

- Det er de som gir oss maten, blomster og trær, de er ikke hvem som helst. De driver velorganisert og ofte fabrikklignende i sine drivhus, men de driver med hjertet og hodet, sier Schjøll, som er veldig glad og takknemlig for prisen.

Gullnålen kan tildeles fortjente personer, og i statuttene heter det at NGFs hederstegn kan av et enstemmig styre tildeles personer som takk for spesiell innsats på områder av næringsmessig eller av organisasjonsmessig karakter.

Les også:

Winter Wonderland fra Finn Schjøll

Våronn i drivhuset hos Finn Schjøll

Forleng hagesesongen innendørsVåronn i drivhuset hos Finn Schjøll

Dette er Gartnerforbundets begrunnelse for tildelingen:

Finn Schjøll er en særdeles god ambassadør for norske blomster og planter, og har for norske blomsterprodusenter gjennom alle år vært en betydelig medspiller som raust øser av seg selv og snakker opp folks blomsterglede og interesse.

All den tid han har lagt ned i å spre det glade blomsterbudskap, og med sin enestående personlighet og kommunikasjonsevne, har gleden smittet over på folk flest. Han har også utgitt en rekke bøker, de aller fleste med inspirasjon til bruk av blomster og planter i fest og hverdag, og kanskje også med mål om å avmystifisert blomster og planter som noe vanskelig– blomster og planter gir trivsel og glede i alle hjem, arbeidsplasser og uterom.

Finn Schjøll besøker gjerne Hagemessen på Lillestrøm, og her avlegger han studentene på Vea en visitt. (Arkivfoto: Svanhild Blakstad)

Finn Schjøll er også en uvurderlig støttespiller for Opplysningskontoret for blomster og planter (OBP), hvor han blant annet viser sesongens planter hele året på tv. I styreleders tale til Schjøll ble det trukket frem at han er en stor personlighet som ser menneskene rundt seg. Han stiller opp på arrangementer av alle slag. Han er trivelig og lærerik å samarbeide med, og en glimrende støttespiller for norske gartnere.

Norsk Gartnerforbund takker for det arbeidet Finn Schjøll har gjort og det han gjør for norsk blomsternæring, for gode ord til gartnerne, for sin unike evne som formidler av blomsterglede, og for et godt samarbeid.

BLE HEDRET: Finn Schjøll ble hedret for sin store innsats for å fremme blomsterinteressen i Norge av generalsekretær i Norsk Gartnerforbund Katrine Røed Meberg (t.v) og tidligere leder av hovedstyret Anne Elverum.