Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård har mottatt transportetatenes konseptvalgutredning for Nord-Norge. Foto: Ole Harald Dale.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård har mottatt transportetatenes konseptvalgutredning for Nord-Norge. Foto: Ole Harald Dale.

Fikk overlevert tidenes største transportutredning

Denne uken fikk samferdselsminister Jon-Ivar Nygård overlevert konseptvalgutredning (KVU) Nord-Norge.

I konseptvalgutredning (KVU) Nord-Norge har Statens vegvesen, Avinor, Kystverket og Jernbanedirektoratet i samarbeid kartlagt hvilke behov landet har for at veiene, luftfarten, sjøfarten og jernbanen skal være i stand til å håndtere utfordringene fram mot 2060, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Fire alternativer

KVU Nord-Norge analyserer fire alternative konseptuelle valg. Alle har en felles tiltakspakke som er estimert til 100 milliarder kroner. I tillegg vurderes fire alternative konsepter for å optimalisere transporten:

  • Konsept 1: Forbedring av vei og jernbane: 77 mrd.kr + 100 mrd.kr.
  • Konsept 2: Ny jernbane mellom Narvik og Tromsø: 166 mrd.kr. + 100 mrd.kr.
  • Konsept 3: Ny fergefri vei mellom Fauske og Tromsø: 118 mrd.kr. + 100 mrd.kr
  • Konsept 4: Ny jernbane mellom Fauske og Tromsø: 271 mrd.kr. + 100 mrd.kr.

Anbefalingen fra utredningen er å kombinere konsept 1 med ny innfartsvei til Tromsø fra konsept 3. Til sammen er estimert kostnad for anbefalt konsept da 184 milliarder kroner, står det i meldingen.

– Disse KVU-ene er ikke investeringsplaner. Det er utredninger som peker på utfordringer og problemer transporten i nord står overfor, og vi kommer med løsningsforslag. Prosjektene i tiltakspakken og i konseptene må prioriteres med tanke på gradvis gjennomføring sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Her kan du lese KVU Nord-Norge

Endret sikkerhetspolitisk situasjon

En annen faktor er den siste tidens endrede sikkerhetspolitiske situasjon, samt Finlands inntreden i NATO og Sveriges mulige medlemskap. Dette vil endre Forsvarets behov for transportkorridorer i Nord-Norge.

– Vi har vurdert tiltak for å ivareta Forsvaret. Vi har kyst og havner med direktetilgang til Atlanterhavet. Det har ikke naboene våre, sier fungerende kystdirektør Per Jan Osdal.

– Derfor er det viktig at korridorene mot øst er tilgjengelige, har tilstrekkelig kapasitet, og er forutsigbare, fortsetter Osdal.

Pålitelig flytilbud og åpne veier

Tilgjengelighet og forutsigbarhet er også stikkord fra den brede medvirkningen i prosessen. Dette inkluderer innspill fra ordførere, statsforvaltere, fylkeskommuner, næringsliv, ungdom, reindriftsutøvere og Sametinget, som alle har bidratt til å avdekke de faktiske behovene i landsdelen, står det i meldingen.

For folk flest i nord, og spesielt i Finnmark, er flytilbud- og priser og vinteråpne veier sentralt. Det er lange avstander og heftig vær.

– Kort fortalt er det aller viktigste at du vet at du kommer fram dit du skal. Da må infrastrukturen fungere og flytilbudet være tilgjengelig for befolkningen i Nord-Norge og tilreisende, sier Anders Kirsebom, konserndirektør for regionale lufthavner i Avinor.