Fra presentasjonen på Teamsmøtet onsdag.

Fikk bred støtte for kommunikasjonsplan til SAMMEN2020

Flere arbeidsgrupper i bransjeinitiativet SAMMEN2020 har den senere tiden arbeidet med å sette opp et overordnet budskap for å øke næringens gjennomslagskraft. En kommunikasjonsplan for å fronte næringens budskap ble presentert på et stort Teammøte onsdag, og arrangøren fikk gode tilbakemeldinger på arbeidet fra næringens aktører.

Byggenæringen har spesielt gitt tematikken bærekraftige løsninger økt oppmerksomhet, og nå ønsker initiativet SAMMEN2020 å bidra til at stemmene i næringen samler seg om et overordnet budskap for å øke næringens gjennomslagskraft. Dette gjelder både konkrete fakta og hva man bør prioritere i denne kommunikasjonen.

– Vi er en stor næring som skal samle oss rundt en bærekraftig utvikling for fremtiden. Det er en omfattende oppgave, og det er viktig at vi kan fortelle myndighetene og de rundt oss at vi er klare, og at vi er en del av løsningen. Vi har ansvar og vi ønsker å ta ansvar i dette arbeidet, sier leder for BAE-rådet, Jon Sandnes.

– Vi er viktige for at Norge skal nå sine klimamål. Gjennom samtalen med topplederne i næringen har det kommet to klare bestillinger; få frem fakta og sett fokus på bærekraft. Det er også etterspurt en mal i arbeidet med å få frem et felles budskap rundt næringens betydning, og vi har derfor nå utarbeidet nettopp dette samt en kommunikasjonskanal, sier lederen for Strategisk råd i SAMMEN2020, Liv Kari Hansteen.

Flere representanter for bedriftene i SAMMEN2020 har jobbet med denne kommunikasjonsplanen, blant dem kommunikasjonsdirektør i Nye Veier, Christian Altmann og leder for marked, kommunikasjon og strategi i Norconsult, Hege Njå Bjørkmann. Sammen med Sandnes og Hansteen presenterte de denne planen for over 100 toppledere og kommunikasjonsansvarlige i næringen i et Teamsmøte onsdag.

Planen er at næringen i større grad skal nå gjennom med sine budskap, og et av tiltakene som introduseres er et felles grafisk element og en emneknagg om bærekraft, til bruk i sosiale medier, #vibyggerbærekraft.

– Tanken bak dette tiltaket er å kombinere noen felles budskap med en felles visuell profil, som viser helt konkret hva bedriftene i vår næring bidrar med. Om mange tar dette i bruk, vil det kunne ha stor effekt, sier Bjørkmann.

– De fleste bedriftene i næringen har ingen kommunikasjonsavdeling. Derfor har vi lagt vekt på at alle på en enkel måte skal kunne ta denne planen direkte inn i egne strategier og planverk. Planen gir noen overordnede føringer og helt konkrete innspill til hvordan hver av bedriftene kan bidra i et felles løft, sier Altmann.

I møtet fikk de gode tilbakemeldinger på arbeidet som er lagt ned og planen som er presentert, og man skal nå arbeidere for å implementere dette arbeidet videre ut i de enkelte virksomhetene.

Foruten Altmann og Bjørkmann har Helene Johansen Facchini (Caverion), Kjell Kvarekvål (JM Norge) og Audun Lågøyr (Skanska) vært med i arbeidsgruppen som har utarbeidet kommunikasjonsplanen.