Sentrale i abridet rundt SAMMEN2020; Roger Solheim (f.v.) Liv Kari Skudal Hansteen, Jon Sandnes, Christian Altmann og Hege Njå Bjørkmann.

Bransjesamarbeid: - Skal vi nå ut med hva vi gjør, må vi jobbe systematisk og målrettet

Den siste tiden har representanter for bedriftene i SAMMEN2020 utarbeidet en kommunikasjonsplan som bedrifter og organisasjoner i bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen (BAE) nå kan ta i bruk.

Ambisjonen med planen er at næringen i større grad skal nå gjennom med sine budskap, og ett av tiltakene som introduseres er et felles grafisk element og en emneknagg om bærekraft, til bruk i sosiale medier.

Kommunikasjonsdirektøren i Nye Veier, Christian Altmann, og leder for marked, kommunikasjon og strategi i Norconsult, Hege Njå Bjørkmann er to av arkitektene bak den nye kommunikasjonsplanen. De ser en stor verdi i at næringen fremstår mer samstemt.

- Det foregår så utrolig mye bra i vår næring, men kampen om oppmerksomheten er enorm. Skal vi nå ut med hva vi bidrar med til samfunnet, må vi jobbe systematisk og målrettet, og være mer samstemte i de overordnede budskapene, sier Altmann i en pressemelding.

- Stor effekt av å gå i samme retning
De erfarne kommunikasjonslederne mener det har stor verdi for næringen om man kan samle seg om noen felles overordnede mål og budskap.

- De siste årene har BAE-næringen skjerpet oppmerksomheten omkring bærekraft, og med sin størrelse vil næringen være helt sentral i arbeidet med å nå klimamålene. Her foregår det veldig mye bra som det er all grunn til å være stolt av, og da må vi bli enda flinkere til å få frem disse budskapene, sier Bjørkmann.

Begge understreker at i en næring med over 90.000 bedrifter, er det verken mulig eller hensiktsmessig at alle skal kommunisere likt.

- Men om vi samler oss om noen overordnede mål, og går i samme retning har vi kommet langt, sier Bjørkmann i meldingen.

«Vi bygger bærekraft»
Veldig mange av bedriftene i næringen har sine egne profiler i sosiale medier, hvor de deler nyheter og historier fra sin hverdag.

- Mye av det som legges ut handler om tiltak som bidrar til å nå FNs bærekraftsmål, innen klima, mangfold, ren luft og rent vann, samarbeid, eller et anstendig arbeidsliv. Et av tiltakene i planen er derfor å introdusere et felles grafisk element og emneknaggen #vibyggerbærekraft, som alle enkelt kan ta i bruk, skriver SAMMEN2020.

- Tanken bak dette tiltaket er å kombinere noen felles budskap med en felles visuell profil, som viser helt konkret hva bedriftene i vår næring bidrar med. Om mange tar dette i bruk, vil det kunne ha stor effekt, sier Bjørkmann.

Skal være enkel å ta i bruk
Altmann fremhever at arbeidsgruppen har lagt vekt på å gjøre planen håndgripelig for bedriftene i næringen.

- De fleste bedriftene i næringen har ingen kommunikasjonsavdeling. Derfor har vi lagt vekt på at alle på en enkel måte skal kunne ta denne planen direkte inn i egne strategier og planverk. Planen gir noen overordnede føringer og helt konkrete innspill til hvordan hver av bedriftene kan bidra i et felles løft, sier Altmann.

Også Bjørkmann fremhever fokuset arbeidsgruppen har hatt på å gjøre det så enkelt som mulig for bedrifter og organisasjoner å bidra. I tillegg til planen er det utarbeidet budskap om verdiskapingen i næringen, og det vil bli utarbeidet flere slike ulike budskapsdokumenter som bedriftene og organisasjonene kan ta i bruk.

- Man skal ikke behøve å bruke mye tid på dette. Det viktigste er at alle er bevisste på de overordnede målene, og går i samme retning. I denne planen er det noen lavthengende frukter som det bare er å plukke ned. Vi håper derfor at så mange som mulig vil ta i bruk planen og budskapsdokumentene, og gjennomføre tiltak i egen virksomhet, sier Bjørkmann.

Kommunikasjonsplanen vil bli gjennomgått og drøftet på et digitalt møte for alle toppledere og kommunikasjonsansvarlige i SAMMEN2020 4. november.

Foruten Altmann og Bjørkmann har Helene Johansen Facchini (Caverion), Kjell Kvarekvål (JM Norge) og Audun Lågøyr (Skanska) vært med i arbeidsgruppen som har utarbeidet kommunikasjonsplanen.