Jon Sandnes og Liv Kari Skudal Hansteen.

Vil øke næringens gjennomslagskraft gjennom felles overordnet budskap

Den senere tiden har byggenæringen gitt spørsmålet om bærekraftige løsninger økt oppmerksomhet. Nå ønsker initiativet SAMMEN2020 å bidra til at stemmene i næringen samler seg om noen overordnede budskap for å øke næringens gjennomslagskraft.

For å legge til rette for dette har representanter for bedriftene i SAMMEN2020 utarbeidet en kommunikasjonsplan som bedrifter og organisasjoner i BAE-næringen kan ta i bruk. Lederen for BAE-rådet, Jon Sandnes, og lederen for Strategisk råd i SAMMEN2020, Liv Kari Hansteen, forklarer initiativet med at felles løft og mer samstemthet vil bidra til at de gode initiativene i næringen blir bedre kjent.

- Vår næring er med på å løse viktige samfunnsoppgaver, spesielt i arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål. Hvis vi samler oss om noen overordnede budskap øker vi våre muligheter for å gjøre dette kjent for flere, sier Hansteen i en melding til Byggeindustrien.

Sandnes ser et stort behov for å få frem alt det positive som skjer i BAE-næringen.

- I tillegg til at oppmerksomheten rundt bærekraft på et overordnet nivå er økende i BAE-næringen, foregår det veldig mye bra innenfor innovasjon, teknologiutvikling, og utvikling av klimavennlige løsninger. Alle disse historiene må vi få frem, og det kan denne planen bidra til, sier Sandnes.

Det er over 90.000 bedrifter i BAE-næringen, og de fleste har ingen kommunikasjonsmedarbeidere. Hansteen er derfor fornøyd med at kommunikasjonslederne i de utvalgte bedriftene har jobbet frem en plan som skal være enkel å ta i bruk for alle.

- Målet er blant annet å sikre gjennomslagskraft for rammebetingelser, og å rekruttere de beste hodene, gjennom å formidle alt det positive som skjer i næringen. Når mange nok går i samme retning, styrker vi våre muligheter betydelig. Det er viktig for både BAE-næringen og samfunnet som helhet, påpeker Hansteen.

Kommunikasjonsplanen vil bli gjennomgått og drøftet på et digitalt møte for alle toppledere og kommunikasjonsansvarlige i SAMMEN2020, 4. november.

Følgende personer har deltatt i utarbeidelsen av kommunikasjonsplanen:
* Kommunikasjonsdirektør Christian Altmann, Nye Veier
* Leder for marked, kommunikasjon og strategi Hege Njå Bjørkmann, Norconsult
* Direktør markedskommunikasjon Kjell Kvarekvål, JM
* Head of marketing & communications, Helene Johansen Facchini, Caverion
* Direktør for kommunikasjon og HR, Audun Lågøyr, Skanska