Nye flomberegninger fra NVE viser at vannstanden i Mjøsa ved en 200-årsflom kan komme opp mot 127 meter over havet, 40 centimeter mer enn ved forrige beregning fra 2000. Normal sommervannstand for Mjøsa ligger på 122,8 meter over havet. Bildet viser Sveastranda Camping nord for Gjøvik ved en flom sommeren 2020. Foto: Geir Olsen / NTB
Nye flomberegninger fra NVE viser at vannstanden i Mjøsa ved en 200-årsflom kan komme opp mot 127 meter over havet, 40 centimeter mer enn ved forrige beregning fra 2000. Normal sommervannstand for Mjøsa ligger på 122,8 meter over havet. Bildet viser Sveastranda Camping nord for Gjøvik ved en flom sommeren 2020. Foto: Geir Olsen / NTB

Ferske beregninger fra NVE viser økt vannstand ved flom i Mjøsa

Nye flomberegninger for Mjøsa viser at vannstanden ved en 200-årsflom kan bli 127 meter over havet. Det er rundt 40 centimeter mer enn forrige beregning.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foretar regelmessige flomberegninger og beregningene som har vært brukt fram til i dag ble gjort i år 2000.

De nye beregningene viser at vannstanden kan komme opp mot 129 meter over havet ved en 1.000-årsflom. Dette skal gi kommunene og andre som skal bygge ut ved Mjøsa et godt verktøy ved planlegging av ny bebyggelse og infrastruktur ved områder med flomfare.

Ifølge Vassdragsforbundet er normal sommervannstand i Mjøsa 122,8 meter over havet.

De nye resultatene er basert på analyse av vannstandsdata fra Mjøsa helt tilbake til 1789, men også beregning av flomvannføringer i elvene inn i Mjøsa. For 22 år siden var grunnlaget basert på tall fra 1961 til 1999.