Frykter styrtregnet

Naturkreftene kan påvirke samfunnet på flere ulike måter, og vi må forberede oss på at dette vil ramme oss hardere de neste 50 årene enn det har gjort de siste 50 årene. Men et stort flertall av landets kommuner sier bemanning og økonomi kan være en barriere for å kunne gjøre de nødvendige tilpasninger til en slik utvikling.