Ill: Multiconsult/Nye Veier.

Fredag er det innleveringsfrist for prekvalifisering til bygging av Mjøsbrua

Fredag får Nye Veier vite hvilke entreprenører som ønsker å konkurrere om å bygge Innlandets aller største bruprosjekt - Mjøsbrua.

- Fredag er innleveringsfristen for prekvalifisering for entreprenører som ønsker å være med på utbyggingen av E6 Moelv – Roterud, inkludert bygging av ny motorveibru over Mjøsa. Det har vært stort politisk trykk på at tre skal brukes i den nye brua. Derfor er vi spente på om det kommer aktører som ønsker å bruke tre som materiale i samvirke med betong og stål, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet i en pressemelding.

Verdens største trebru konstruert for trafikk er den 196 meter lange Flisa bru som går over Glomma. Dette er en samvirkekonstruksjon som består av både betong, stål og tre.

- Nye Veier har hatt i underkant av 50 møter med både nasjonale og internasjonale entreprenører som har vært spesielt interessert i bruprosjektet over Mjøsa. Dette inkluderer også flere møter med norske leverandører innen tre og betong. Vi er opptatt av nytenking og utvikling i alt som har med veibygging å gjøre og vi kommer til å vektlegge klimavennlige løsninger når vi skal velge hvem som får bygge den nye motorveibrua, sier Moshagen.

Den nye brua over Mjøsa blir ca. 1,6 kilometer lang. Det er omtrent 75 meter dypt på det dypeste i korridoren der brua skal bygges.

- Det blir spennende å se om treindustrien er klare for å bygge ny bru over Mjøsa på 1,6 kilometer, eller andre større brukonstruksjoner, der tre kan benyttes i samvirke med stål, betong eller andre materialer, sier Moshagen.

Valg av prekvalifiserte entreprenører blir gjennomført den neste måneden og resultatet blir offentliggjort medio oktober.