Modell av nytt planlagt kryss mellom E18 og E134 i Lierbakkene ved Viker.
Modell av nytt planlagt kryss mellom E18 og E134 i Lierbakkene ved Viker.Foto: States vegvesen

Fem konsulenter kjemper om E134-oppdrag

Statens vegvesen skal bygge firefelts E134 mellom Dagslett i Asker og E18 i Lier. Fem konsulentselskaper kjemper om oppdraget med detaljreguleringsplanen for strekningen.

Rådgivningsoppdraget for utarbeidelse av detaljreguleringsplan for E134 Dagslett-E18 ble lyst ut tidlig i juli i år med tilbudsfrist 19. september.

Både Cowi, Norconsult, Rambøll, Sweco og Vianova er med i konkurranse om konsulentoppdraget, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

Oppdraget omfatter utarbeidelse av detaljreguleringsplan for E134 på strekningen mellom Dagslett i Asker kommune og E18 ved Reistad i Lier kommune, med kryssplasseringer og nødvendige tilførselsveier.

Strekningen er på cirka 6,8 kilometer hvorav cirka 4,4 kilometer vil gå i en to-løps tunnel. Veien skal detaljreguleres som en firefelts H3 vei med 90 km/t, skriver Vegvesenet.

Arbeidet med reguleringsplanen er beregnet å ta litt over et år. Kommunedelplanen for E134 Dagslett-E18 er ikke vedtatt i de to kommunene ennå. Det blir ikke meddelt noe tildeling av oppdraget før kommunedelplanen er vedtatt, opplyser Vegvesenet.

– Målet er å få skrevet kontrakt med ett av selskapene i slutten av november, forteller prosjektleder Nils Brandt i Statens vegvesen.