Viker i bunnen av Lierbakkene. Foto: Kjell Wold/Statens vegvesen
Viker i bunnen av Lierbakkene. Foto: Kjell Wold/Statens vegvesen

Lyser ut rådgivningsoppdrag på E134 Dagslett-E18

Rådgivningsoppdraget for utarbeidelse av detaljreguleringsplan for E134 Dagslett-E18 i Lier og Asker er nå lyst ut.

Oppdraget omfatter utarbeidelse av detaljreguleringsplan for E134 på strekningen mellom Dagslett i Spikkestad til E18 i Lier - med kryssplasseringer og nødvendige tilførselsveier, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Strekningen går fra Hekleberg bru på Dagslett i Asker kommune, til E18 ved Reistad i Lier kommune. Linjen som skal reguleres er i kommunedelplanen kalt Viker. Strekningen er cirka 6,8 kilometer. Av denne strekningen vil cirka 4,4 kilometer gå i en to-løps tunnel.

Tilbudsåpning er 19. september, og jobben skal være sluttført 1.desember 2023, opplyser Vegvesenet.