Modell av nytt planlagt kryss mellom E18 og E134 i Lierbakkene ved Viker.
Modell av nytt planlagt kryss mellom E18 og E134 i Lierbakkene ved Viker.Foto: States vegvesen

Dette alternativet går Vegvesenet for på ny E134 mellom Lier og Asker

Statens vegvesen går for Viker-alternativet etter at merknader til høring av kommunedelplan for E134 Dagslett-E18 nå er behandlet.

Planen sendes nå Lier og Asker kommune for sluttbehandling og vedtak.

På høring og offentlig ettersyn kom det inn fire innsigelser til Statens vegvesens foretrukne Vitbank-alternativ. Det er nå kun ett alternativ uten innsigelser som kan vedtas av kommunene, skriver Vegvesenet i en melding.

Statsforvalteren har innsigelse til beslag av dyrka mark og forringelse av leveområder for vipe, mens Viken fylkeskommune har innsigelse til beslag av dyrka mark og nærføring til Huseby gård, opplyser Vegvesenet.

Statens vegvesen ser at inngrepene på dyrket mark og kulturminner blir utfordrende og løse i dette kompakte området. Det er dermed kun ett alternativ som er uten innsigelser og kan vedtas av lokal planmyndighet, og det er Viker-alternativet, fastslår Vegvesenet.