Feiret kranselag for omsorgsbygg på Kolbotn

Ordfører i Oppegård Thomas Sjøvold feiret kranselag sammen med alle som jobber med det nye omsorgsbygget som reises på Kolbotn.

– Dette blir et flott bygg, hvor felleskap skal stå i sentrum, sa ordføreren om bygget som skal få 72 leiligheter, demensavdeling, kafé, dagsenter og base for hjemmetjenesten, sa han på kranselaget.

Et godt sted å være

I tillegg til at bygget er miljø- og klimavennlig, har vi lagt stor vekt på universell utforming og at det skal være et bygg hvor det er godt å være. Bygget vil få små oaser som legger til rette for sosiale møteplasser og felleskap, med vinterhage, fine grønne uteområder og naturtak. Hele syv kunstnere skal smykke bygget med fotografier og skulpturer. Kunstprosjektet har fått navnet «Det er en kunst å bli menneske».

Et bygg for felleskap

– Det viktigste med dette bygget er at det skal være et godt sted å bo, være på besøk og jobbe. Vi håper samlingsstedet kan bidra til at flere eldre kan bo hjemme lenger, når de har tilgang til et sosialt fellesskap og aktiviteter her. Det er en viktig grunn til at vi ville ha dette bygget i sentrum. Her vil det bli brukt av langt flere enn beboerne, sa ordføreren.

Ordføreren takket alle som har bidratt i arbeidet: entreprenøren AF Nybygg, arkitekt fra tegn_3, prosjektledelsen i Oppegård kommune, byggelederen og alle som jobber på byggeplassen for godt utført arbeid.

Kommunalsjef Else Karin Myhrene sa i talen sin at dette skal bli et bygg med mennesket i sentrum. Hun presenterte også Audun Geirssøn Wigdel, som skal bli virksomhetsleder for det nye omsorgsbygget.

Direktør i AF Nybygg Geir Flåta sa noen ord på vegne av entreprenøren.