– Prisutviklingen i boligmarkedet den siste tiden er nok med på å dra forventningene opp, sier Hilde Midsem, sjeføkonom i NBBL. Foto: NNBL
– Prisutviklingen i boligmarkedet den siste tiden er nok med på å dra forventningene opp, sier Hilde Midsem, sjeføkonom i NBBL. Foto: NNBL

Færre tror på boligprisvekst

47 prosent av husholdningene forventer at boligprisene vil være høyere ett år frem i tid, det viser NBBLs boligmarkedsbarometer for august. Andelen har falt fra 63 prosent i juni.

– Utviklingen kan forstås som at flere husholdninger nå tenker at smerteterskelen er nådd, og at vi går mot et omslag i boligmarkedet. Mer dempede boligprisforventninger kan bety mer forsiktig adferd i budrundene, sier Hilde Midsem, sjeføkonom i NBBL i en pressemelding.

Samtidig har andelen som venter lavere boligpriser fremover økt fra 13 til 21 prosent, mens 32 prosent venter uendrede boligpriser det neste året. Boligprisforventningene har falt over sommeren fra å ha holdt seg om lag uendret på et høyt nivå fra april til juni i år.

Boligprisforventningene dempet seg markert fra juni til august i år, etter å ha holdt et relativt høyt nivå siden april, viser NBBL-tallene. Det er fortsatt flere som venter boligprisoppgang enn nedgang det neste året, men forventningene er godt under det historiske gjennomsnittet.

– Renteøkningene som ble annonsert i juni har nok virket inn på forventningene. Undersøkelsen ble gjennomført før rentebeslutningen i forrige uke, forklarer Midsem i meldingen.

81 prosent venter høyere boliglånsrenter ett år frem i tid. Andelen har falt fra 88 prosent i juni. 14 prosent venter at rentene skal øke mye det neste året, mens 67 prosent venter litt høyere renter. 9,1 prosent tror nivået forblir uendret, mens 10 prosent tror utlånsrenten er lavere om et år.