Færre private handler svart - men fortsatt utfordringer for byggenæringen

Det finnes flere lyspunkter innen utviklingen av arbeidslivskriminaliteten i Norge. Nå ser vi også at generell bruk av svart arbeid er på vei ned - men det er fortsatt store problemer innen privatmarkedet i byggenæringen.

En undersøkelse gjennomført av Opinion for Samarbeid mot svart økonomi og Skatteetaten, kommer det frem at hver tidende innbygger i Norge har handlet svarte tjenester i løpet av de siste to årene. Aldri før har så få oppgitt at de har handlet svart - ti prosent skal være fire prosent lavere enn i samme undersøkelse for to år siden. Siden 2011 er det en halvering i hvor mange som sier de har handlet svart.

Det vil selvsagt alltid være noen som ikke ønsker å oppgi at de har handlet svart – selv i en anonym undersøkelse – så tallene kan nok reelt sett være noe høyere. Men nedgangen er uansett nivå reell – og det er selsvagt gledelig.

Det som ikke er like gledelig er at andelen som kjøper tjenester innen vedlikehold av eget hus ikke går ned – heller tvert om. Det er tre typer oppdrag som skiller seg ut negativt i undersøkelsen og vedlikehold av hus i form av maler- og tømrerarbeid er blant disse.

Her er det dessverre en økende tendens. 13 til 16 prosent av de som kjøper slike maler- og tømrertjenester sier de har handlet svart. Dette stemmer godt med inntrykket mange i byggenæringen, og ikke minst organisasjonene både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden rapporterer om. Innenfor visse deler av ROT-markedet (rehabilitering, ombygging og tilbygg) er det triste utsikter. Her er deler av markedet kullsvart – og bruk av svarte tjenester florerer. Mange bedrifter som jobber innenfor vedlikehold i privatmarkedet har rett og slett gitt opp. Som seriøs aktør er det meget utfordrende å overleve visse steder. Det er selvsagt mer enn beklagelig – og det avgjørende at det nå tas skikkelig grep for å snu utviklingen. Det har allerede gått altfor langt.

Det er gjort en god del for å hindre utbredelsen av arbeidslivskriminaliteten innen den profesjonelle delen av næringen – men innen privatmarkedet gjenstår det mye arbeid – noe også denne siste undersøkelsen bekrefter. Forhåpentligvis vil disse opplysningene også kunne være med på å bygge opp under argumentasjonen om at regjeringen må vie flere ressurser til problemet og komme med enda flere konkrete tiltak for å kunne snu utviklingen. Det må komme klarere frem for den jevne forbruker hvordan man kan hente inn en seriøs aktør – og gi enda bedre informasjon hvordan man kan avsløre kjeltringene.

Så har selvsagt også forbrukerne selv et stort ansvar med å finne ut hvilke virksomheter som arbeider på riktig side av loven. Noen går bevisst inn for å handle svart – og da bør det selvsagt også få konsekvenser. Det er kort og godt ulovlig å kjøpe svarte tjenester.