Illustrasjon: Fabritius

Fabritius og A Bygg bygger nytt for Greencarrier

Greencarrier har signert en større leiekontrakt på nytt lager- og logistikkbygg med Fabritius i Moss, og A Bygg er valgt som entreprenør.

Fabritius har også utviklet lagerbygget på naboeiendommen i Moss for Europris.

- Det er veldig gøy å lande denne leiekontrakten med Greencarrier og med dette skape et lite cluster rundt nye Moss Havn innlandshavn. Greencarrier er den perfekte leietaker for denne lokasjonen og vi har hatt et veldig godt samarbeid med dem, og deler også fokuset på miljø. Om ikke Greencarrier tar hele bygget, har vi så tro på beliggenhet og konseptet at vi i Fabritius vurderer markedsrisiko som lav. Selv om vi nå bygger 11.700 kvm uten signert leiekontrakt , sier daglig leder i Fabritius, Asgeir Solheim i en pressemelding.

Greencarrier vil i tillegg til å flytte deler av lageraktivitene fra havnen og opp til nybygget, også flytte kontorene som i dag er lokalisert i Moss havn til det nye logistikkbygget.

- Dette er et veldig viktig steg i riktig retning av å vokse på bærekraftig transport, hvor vi med dette nybygget blant annet får økt kapasitet og effektivitet knyttet til håndtering av frakt over sjø og vei gjennom et tidsmessig og effektivt lager- og logistikkbygg. Dette vil styrke vår aktivitet og våre arbeidsplasser i Mosseregionen. Vi har hatt et veldig godt samarbeid med Fabritius om å utvikle et bygg, som er skreddersydd våre og våre kunders behov, og ser frem til å flytte inn om et drøyt års tid , sier daglig leder i Greencarrier, Gerdt Meyer i meldingen.

Eiendommen er på 56 mål og ligger i selskapet Moss Lagerbygg AS. Tomten er ferdig opparbeidet og det planlegges altså et lager- og logistikkbygg på 23.400 kvm inkludert noe kontorlokaler.

A Bygg Entreprenør skal stå for selve oppføringen, slik de også gjorde på nabobygget til Europris. Bygget er planlagt ferdigstilt i løpet av januar 2022. Fabritius, A Bygg og Greencarrier har alle et miljøfokus og et ønske om å utvikle et godt og bærekraftig bygg. Det er derfor besluttet å BREEAM sertifisere bygget og etablere solcelleanlegg på taket.