– Vi vet at det er mange gode bærekraftige prosjekter der ute. De store prosjektene er gjerne behørig omtalt i pressen, men vi tror også at det finnes gode prosjekter som kun er kjent lokalt. Disse håper vi blir å finne blant de innsendte forslagene, sier DOGA-direktør og jurymedlem i Statens pris for byggkvalitet, Tor Inge Hjemdal. Foto: Dibk

Etterlyser flere kandidater til Statens pris for byggkvalitet

Landets eneste statlige byggpris ønsker flere kandidater før fristen går ut 21. mars.

Prisen deles ut hvert år i regi av Direktoratet for byggkvalitet (Dibk), og i år er temaet bærekraft. Selv om juryen har mottatt mange forslag, ønsker man seg enda flere påmeldte, ifølge en pressemelding fra Dibk.

Jurymedlem og DOGA-direktør Tor Inge Hjemdal oppfordrer nå bransjen til å lete frem og komme opp med flere kandidater.

– Vi vet at byggebransjen må redusere klimafotavtrykket og bli mer bærekraftig, og nettopp bærekraft er noe vi er svært gode på i Norge – og som er et stort konkurransefortrinn for oss. Det er viktig at de gode prosjektene løftes frem og viser hvor fremoverlent bransjen er, uttaler Hjemdal i meldingen.

Bærekraftsbegrepet består av tre dimensjoner; klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Hjemdal forteller at prosjektene til årets pris gjerne må favne alle tre, men at prosjekter kan være gode forbilder selv om de ikke berører alle områdene i samme grad.

- Klima og miljømessig bærekraft kan omfatte redusert materialbruk, gjenbruk av hele eller deler av bygg, innovative løsninger, bruk av miljøvennlige byggevarer, redusert energibruk under oppføringen og når bygget er tatt i bruk.

- Prosjektene bør ha fokus på menneskelige behov og folkehelse.

- Prosjektene bør ha en fornuftig økonomi, slik at de kan inspirere flere utbyggere til lignende grep. For eksempel sikre at flere har råd til å bygge, kjøpe eller leie. Samtidig kan det også handle om å se på tvers av etablerte økonomiske siloer.

Etter fristens utløp 21. mars starter juryen arbeidet med å velge ut kandidater til befaring.

– Vi vet at det er mange gode bærekraftige prosjekter der ute. De store prosjektene er gjerne behørig omtalt i pressen, men vi tror også at det finnes gode prosjekter som kun er kjent lokalt. Disse håper vi blir å finne blant de innsendte forslagene, sier Hjemdal.

Han peker på at vinnerne og de som blir hedret blir løftet fram som gode forbilder og eksempler for byggsektoren.

– Nå må bransjen legge beskjedenhet til side og sende inn sine forslag på bærekraftige kandidater til Statens pris for byggkvalitet 2021, oppfordrer han.