Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).
Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

ESA lukker sak om begrensning av antall ledd i leverandørkjeden

ESA har nå bekreftet til Nærings- og fiskeridepartementet at de lukker saken om begrensning av antall ledd i leverandørkjeden. Det skjer etter at norske myndigheter har justert veiledningen om regelen.

Det skriver departementet i en pressemelding tortsdag.

Bestemmelsen om antall ledd i leverandørkjeden

  • I offentlige anskaffelser av bygge- og anleggsarbeider eller renholdstjenester skal oppdragsgiver som hovedregel stille krav om at hovedleverandøren har maksimalt to ledd med underleverandører.
  • Bakgrunnen er at lange og uoversiktlige leverandørkjeder fører til at det blir vanskeligere for oppdragsgiver å føre kontroll med at leverandøren overholder lover og regler.
  • Det følger av bestemmelsen at det er mulig med flere ledd underleverandører hvis det er nødvendig for å sikre tilstrekkelig konkurranse. Oppdragsgiver må gjøre en konkret vurdering i det enkelte tilfelle av om unntaket kan benyttes.

– Jeg er glad for at ESA har kommet frem til at saken kan lukkes. Etter regjeringens syn er denne regelen et viktig tiltak i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Dialogen med ESA i denne saken har vært veldig konstruktiv, og viser at det er fullt mulig å oppnå gode løsninger sammen, sier næringsminister Jan Christian Vestre i meldingen.

I 2019 åpnet ESA, på eget initiativ, en undersøkelse av den norske regelen som begrenser antall ledd med underleverandører til maksimalt to ledd. Regelen gjelder anskaffelser innenfor bygg og anlegg og renhold.

ESA mente at begrensningen var i strid med EØS-avtalen, og at regelen gikk lenger enn nødvendig for å oppnå formålet. Norske myndigheter argumenterte med at bestemmelsen er et effektivt virkemiddel mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i offentlige kontrakter. 

– Etter norske myndigheters syn går ikke bestemmelsen lenger enn nødvendig for å oppnå formålet, skriver departementet.

– Som en oppfølging av dialogen med ESA har DFØ publisert en revidert veiledningstekst om bestemmelsen på anskaffelser.no. Den nye veiledningsteksten er tydeligere på formålet med bestemmelsen, og formålet med det såkalte konkurranseunntaket, skriver departementet videre.