Administrerende direktør i WSP Norge, Hilde Nordskogen. Foto: WSP

Er vi klare for å definere en ny bunnlinje?

Bygg- og anleggsbransjen er en av Norges største næringer. Det betyr at vi går på jobb hver eneste dag med et enormt klimaansvar.

Hilde Nordskogen

Administrerende direktør i WSP

Koronatiden har gitt kloden vår en pustepause. I 2020 kan verdens samlede CO2-utslipp falle med mer enn fem prosent, ifølge Global Carbon Project. Stemmer dette, så vil det være den første nedgangen i utslipp siden finanskrisen i 2008. Men om pandemien alene vil senke klimagassutslippene på sikt, stiller de fleste eksperter seg tvilsomme til. Da økonomien bedret seg etter finanskrisen, økte også utslippene kraftig.

Den siste klimarapporten fra FN krever fullstendig omlegging av energiproduksjon og forsyning, og endring i en skala vi aldri før har sett. Dette krever handling fra de med makt og mulighet, først og fremst verdens politikere. Men også hver enkelt av oss. Vår bransje er en av Norges største, med årlige investeringer på 13 milliarder kroner og over 500 milliarder i omsetning. Som aktører i en bransje med årlige utslipp på 854 000 tonn CO2-ekvivalenter bare fra bygg- og anleggsplassene, har vi ikke bare plikt til – men også nok makt og påvirkningsmulighet til å ta vår del av ansvaret for omleggingen.

Vi er i gang – men det går for sakte
Først litt skryt. Private og offentlige utbyggere over hele landet gjør mye bra. Stadig flere miljøsertifiserer byggene sine, og finansieringsinstitusjonene vil snart tvinge fram grønne bygg som ny standard. Flere rehabiliterer framfor å bygge nytt, noe vi ser spesielt mye av nå i koronatid. Det stilles krav til utslippsfrie bygge- og anleggsplasser. Vi har miljøledelse, ISO-sertifiseringer og Miljøfyrtårn. Antall klimasats-søknader øker for hvert år som går. Dette er enkeltstående initiativer og tiltak på bransjenivå, som hver for seg fortjener honnør, men som i sum ikke monner nok. Utviklingen er positiv, men det går for sakte.
Omstilling krever nye tanker
Skal vi klare en total omlegging må vi sammen – hele verdikjeden – utfordre, utvikle, planlegge, prosjektere og bygge de beste og mest framtidssikre løsningene. Offentlige og private byggherrer, rådgivere, arkitekter og entreprenører – alle må med. Miljø- og bærekrafttankegangen må gjennomsyre alle faser, i mye større grad enn i dag. Miljørådgiverene blir ofte marginalisert, og invitert for sent inn i prosjektene. Dette straffer seg på sikt.

Vi må tørre å utfordre det etablerte. Vi må tørre å utfordre kunder som ikke tar klima på alvor, og vi må våge å si imot og foreslå alternative løsninger. Profitt kan ikke lenger være eneste bunnlinjen, vi trenger et reelt fokus på bærekraft. Det finnes mange eksisterende løsninger for å redusere klimagassutslippene som velges bort fordi de koster litt mer. Ved å løfte blikket og se prosjekter i et livsløpsperspektiv, ser vi også lettere hvordan klimavennlige løsninger kan være fornuftig på flere måter. Satsing på gjenbruk, transformasjon av eksisterende bygningsmasse, bruk av ny og rett teknologi, bedre byrom og bedre bygg for enkeltindividet, må i fokus. 80 prosent av det vi bygger nå vil stå om 30 år. Da må det bygges riktig.

Samtidig må vi pøse enda mer innovasjonskompetanse inn i bransjen vår, og gjennomføre flere innovasjonsprosesser i prosjektene, slik at vi klarer å strekke oss enda litt lenger. For det er i slike prosesser, og i grensesnittene mellom fagene, at vi finner gull. Vi må koble andre fag inn i bransjeprosesserne, fag med en annen tilnærming som kan utfordre oss.

Sett krav!
Oppdragsgivere og byggherrer må på sin side tørre å sette absolutte klimakrav. En undersøkelse gjort av Framtida.no viser at fire av fem kommuner ikke vekter miljø 30 prosent i anbudene slik de er lovpålagt. Her er potensialet for forbedring markant, og vi er mange som kan bistå med å utforme anbud som ivaretar disse kravene.

Vi som er rådgivere har mye å komme med av kompetanse og entreprenørskap – både innen enkeltfag og prosess- og prosjektledelse. I WSP har vi som mål at våre råd og løsninger skal være fremtidssikre, og gjøre det mulig for oppdragsgiverne å redusere negativ miljøpåvirkning i hele prosjektets livsløp. Verdiskaping handler om å ta klima på alvor.

Koronatiden vil gå over, og utslippene vil øke igjen. Nå er tiden inne for å ta et reelt ansvar, og bidra med å etablere en grønn bunnlinje i bransjen vår. Bærekraft handler ikke bare om å gjøre de samme tingene på en bedre måte, men å gjøre bedre og nye ting. Vi må ta de rette valgene, og ja - vi må gjøre det nå.