Equinor-sjefen bekrefter at selskapet jobber med effektivisering og nedbemanning

Konsernsjef Eldar Sætre i Equinor sier at selskapet er i gang med effektivisering som vil inkludere nedbemanning på alle forretningsområder.

Det er i et intervju med E24 i forbindelse med framleggelse av resultatet for andre kvartal at Sætre bekrefter at Equinor er i gang med effektivisering. Selskapet er i rute med en annonsert plan om å kutte kostnader på nesten 6,5 milliarder kroner, og at særlig selskapets omstridte USA-virksomhet kan være utsatt for innsparinger.

– I USA er aktiviteten kraftig påvirket. Det er et krevende marked. Der holder vi på med kraftige justeringer og vi må justere bemanningen etter det, sier Equinor-sjefen.

Sætre sier det må være en grundig og gjennomtenkt effektivisering, med de tillitsvalgte på laget. De har imidlertid ikke konkrete tall på hvordan nedbemanningen skal foregå ennå.

– Nei. Tallene vil nok bli forskjellige i de ulike forretningsområdene, svarer konsernsjefen.