Entreprenørtallene viser god utvikling under koronapandemien

Da koronapandemien nærmest slo ned som en bombe over store deler av verden i midten av mars 2020 var det mange som fryktet krisestemning og en full brems i næringslivet over en lang periode, også i byggenæringen.

Det ble det også innen visse sektorer. Men tallene for de 100 største entreprenørene i landet viser at de fleste har klart å holde skuta godt flytende gjennom denne krevende perioden. Faktisk kan mange vise til en klar bedring fra 2019, og den gjennomsnittlige bunnlinjen er vesentlig høyere i 2020 enn året før.

Dermed ser det ut til at entreprenørvirksomhetene klarte å riste av seg koronaskrekken rimelig raskt, og kunne holde aktiviteten oppe på et høyt nivå. Dermed stemmer inntrykket som satte seg utover sommeren og høsten i fjor rimelig bra - virksomhetene karte å holde aktiviteten oppe på et overraskende høyt nivå og det er liten tvil om at det er gjort et godt stykke arbeid fra en rekke aktører. Dette omhandler blant annet smitteverntiltak, å sikre at leveransene kommer når de skal og ikke minst se til at man har den bemanningen man trenger til enhver tid. Dette har ikke vært lett og har krevd mye av mange. Men nettopp dette at man har blitt tvunget til å være ekstra skjerpet og stå på de ekstra timene, kan også medføre at resultatene har blitt såpass bra. Når man har fullt fokus, smitter dette også over på flere ulike deler av virksomhetene. Og når man står oppe i en så spesiell situasjon som jo denne koronapandemien har vært og fortsatt er, gjør dette noe med lagfølelsen og det å dra lasset i samme retning.

Oversikten over de 100 største utførende selskapene som presenteres i den siste utgaven av bladet før sommeren (nr. 11) og her på bygg.no viser at veksten kommer på både topp- og bunnlinjen. Nå er riktignok ikke listen komplett med alle selskaper som det er naturlig å finne i denne oversikten, men omsetningen har vokst med rundt tre prosent. Det er verdt å merke seg at mye av veksten kommer i utlandet, mens innenlandsomsetningen viser seg å være noenlunde stabil. Mesteparten av utenlandsomsetningen kommer i nabolandet Sverige.

Men også på bunnlinjen er det en økning. For tallene som er kommet inn ligger resultatet før skatt på 4,4 prosent. Dette er opp fra 2,7 prosent fra året før. Dette er dermed en ganske betydelig oppgang, noe som selvsagt er gledelig – og aktørene nærmer seg et nivå hvor man bør være. Som tidligere er det noe strekk i laget, noen leverer bra, mens andre har større utfordringer. Nå kan det selvsagt være slik at tallene må justeres noe når alle opplysningene kommer inn, men at utviklingen i fjor gikk i riktig retning er det liten tvil om.

Utviklingen vi har sett så langt i 2021 blant en rekke virksomheter ser også lovende ut. Det ser ikke ut til at koronapandemien har slått spesielt uheldig ut for aktørene så langt. Usikkerhetsmomentet er selvsagt hva som kommer noe frem i tid. Det meste er nå i ferd med å åpne seg opp, men det vil alltid være noe usikkerhet rundt hvordan planene er for investeringene i de par nærmeste årene, og nå er usikkerheten større enn i en normalsituasjon. Spesielt er flere bekymret for investeringstakten i mange av landets kommuner, samt at utviklingen innen kontorbygg kan by på noen overraskelser.

Men i det overordnede bildet er det mange positive tegn i tiden, og om ikke noe spesielt skulle dukke opp rundt neste sving, tror vi det er mange som kan levere bra fremover. Så lenge ordrebøkene fylles opp i det tempoet vi har sett den senere tiden er det gode grunner til å kunne forvente at byggenæringen skal klare seg godt gjennom den mest utfordrende perioden i moderne norsk historie.

Hele listen finner du her.