100 Største

Byggeindustriens årlige oversikt over nøkkeltallene til store bygge- og anleggsbedrifter skal omfatte de 100 største bedriftene i bransjen. Oversikten gjelder bygg- og anleggsentreprenører samt byggmestere og ferdighusfabrikanter.

Bedrifter som driver med innredning og installasjonsarbeider (malere, glassmestere, elektrikere etc.), byggevareproduksjon, arkitektfir­maer og rådgivende ingeniørfirmaer, er ikke med i oversikten.

Alle tall i millioner NOK.