Her er listen over de 100 største i bygg og anlegg - liten koronaeffekt på omsetningen i 2020

Manglende svar fra flere bedrifter vanskeliggjør sammenlikningen med 2019, men det er mulig å gjøre et rimelig anslag på utviklingen ved å bruke informasjon fra andre kilder og estimater der det ikke er slik informasjon. Dette anslaget viser at omsetningen til de 100 største kan ha økt med om lag tre prosent fra 2019 til 2020.