Entra forsterker laget med tre nye prosjektledere i (f.v.) Trude Ytterland Nygård, Karina Skjærli Hansen og Jane Simensen. Foto: Kristian Roeise Dahl
Entra forsterker laget med tre nye prosjektledere i (f.v.) Trude Ytterland Nygård, Karina Skjærli Hansen og Jane Simensen. Foto: Kristian Roeise Dahl

Entra styrker ombyggingsteamet

Entra henter inn tre nye prosjektledere i Jane Simensen, Karina Skjærli Hansen og Trude Ytterland Nygård med bakgrunn i at selskapets ombyggingsteam opplever økt oppdragsmengde og interesse fra kundene for ombruk i prosjektene.

Entras team for ombygging jobber med selskapets rehabiliteringsprosjekter. Grunnet økt oppdragsmengde og ønske om å lede brorparten av prosjektene med interne ressurser, har Entra ansatt tre nye prosjektledere i løpet av 2022, skriver de i en pressemelding.

– Vi har blant annet gjennom ombruksprosjektet KA13 opparbeidet oss en vesentlig kompetanse innen ombruk. Det er en av årsakene til at vi enda større grad ønsker å benytte egne ressurser for å bistå våre kunder med ombygginger, og det er gledelig at kundene i stadig større grad ser verdien med ombruk og mindre bruk av nye materialer. Vi er derfor særdeles fornøyde med å ha fått på plass tre svært dyktige og erfarne prosjektledere for å sikre at både kundenes behov og Entras krav til gjennomføring, lønnsomhet, miljø og ombruk ivaretas på en best mulig måte, sier Ove Ågedal, teamleder for ombygging i Entra i meldingen.

Jane Simensen begynte som prosjektleder i Entra etter årsskiftet og kom fra stilling som prosjektleder i Oslobygg med ansvar for skolebygg i Oslo kommune. Simensen er utdannet elektroingeniør fra Oslo Ingeniørhøyskole. Hun kan bekrefte at det er et høyt aktivitetsnivå i avdelingen.

Bærekraft og ombruk inspirerer
Karina Skjærli Hansen er den andre av Entras nysigneringer, og hun tiltrådte ombyggingsteamet i mai. Hansen har en bachelorgrad i bygningsdesign fra Danmarks Tekniske Universitet og mastergrad i energi og miljø fra Høyskolen i Oslo og Akershus. Hun har jobbet som rådgivende ingeniør i Erichsen & Horgen (Multiconsult fra 2022) med blant annet rådgivning innenfor energi, inneklima og dagslys.

Trude Ytterland Nygård startet i Entra rett før sommerferien, og også hun kommer fra Multiconsult. Nygård er utdannet sivilingeniør innenfor bygg og miljøteknikk fra NTNU. I Multiconsult har hun jobbet mye med eksisterende bygg i form av rehabiliteringer og ombygging, og de seneste årene også med ombrukskartlegginger og -vurderinger.