Kongens gate 87 i Trondheim totalrehabiliteres. Microsoft er på plass som første leietaker, og prosjektet kan dermed starte opp. Illustrasjon: Norconsult

Entra moderniserer kontorbygg i Trondheim

Entra går i gang med en omfattende rehabilitering av Kongens gate 87 i Trondheim. Microsoft Norge blir første leietaker i det nyrenoverte bygget.