Entra. Foto: Thomas Winje Øijord / NTB

Entra med ny digital løsning for eiendomsdrift

Eiendomsselskapet Entra har sammen med teknologiselskapet Docstream utviklet en digital plattform rettet mot drift og vedlikehold av eiendomsporteføljen.

Det skriver Entra i en pressemelding mandag.

Løsningen har fått navnet EntraSafety og har vært i en testfase siden mai 2019. EntraSafety ivaretar, ifølge pressemeldingen, sikkerhet, personvern og HMS-krav ved arbeid, vedlikehold, besøk og ferdsel i og rundt Entras eiendommer og byggeprosjekter.

– Entra har en HMS-visjon om at det skal være trygt å arbeide, besøke og ferdes i og rundt eiendommer og byggeprosjekter, enten man er håndverker, ansatt på bygget eller besøkende. Med EntraSafety viser vi at vi tar denne visjonen på alvor, sier eiendomsdirektør i Entra, Kjetil Hoff.

EntraSafety er, ifølge pressemeldingen, utviklet for å sikre at Entra ivaretar GDPR-kravene og for å digitalisere måten leverandører og håndverkere registrerer seg.

I driften av Entras bygg har selskapet i lang tid hatt rutiner hvor håndverkere som utfører jobber, må fylle ut et arbeidserklæringsskjema før oppstart av sin oppgave. Skjemaene ble fylt ut manuelt og lagret i permer rundt omkring på eiendomsselskapets driftskontorer. Blant annet å sikre at personopplysninger til håndverkere blir behandlet på en korrekt måte, samt å forenkle driftshverdagen, har Entra valgt å digitalisere prosessen.

Den typiske brukeren er, ifølge pressemeldingen, en håndverker som skal utføre en jobb på et bygg. EntraSafety kan da benyttes for å gjennomgå jobben og kartlegge risiko. Sikker-jobb-analyse kan da gjennomføres og dokumenteres i løsningen.

– Vi ønsker å dele løsningen vi har jobbet for å utvikle, slik at vi kan bidra til å løfte hele bygg- og anleggsbransjen, sier leder for driftsstøtte og servicetjenester i Entra, Odmund Fintland.