Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Entra forventer lengre byggetid

Entra forventer at prosjektene de har under bygging kan ta lenger tid å ferdigstille som følge av koronakrisen.

I en børsmelding oppdaterer eiendomsselskapet markedet rundt hva de gjør og hvordan de er påvirket av koronakrisen.

I meldingen skriver også selskapet at de nå har tre prosjekt under bygging, og at de tror at disse prosjektene kan bli forsinket. De skriver derimot at dette ikke vil gå ut over sluttprisen for prosjektene.

Oppstart av ny prosjekter kan også bli utsatt.

De forteller også at majoriteten av leietakerne er offentlige virksomheter, men at ti prosent av dem driver innen retail, restauranter, helsestudio og andre virksomheter som er rammet av krisen.

Entra nevner blant annet utsettelse av betaling for leie som et virkemiddel.

Her finner du hele meldingen.