Enorm interesse for gigantprosjekter

Nylig arrangerte Statens vegvesen en markedsdag for de to kommende OPS-prosjektene som skal bygges ut. Oppmøtet var stort - og interessenter fra markeder som tidligere ikke har vist særlig interesse for å ta på seg oppdrag i Norge var også til stede.

Fra 2005 til 2009 åpnet det tre OPS-prosjekter i regi av Statens vegvesen – og nå er de i gang med tre nye gigantprosjekter. I vår signerte Skanska kontrakten for å bygge ut rv 3/rv 25 Løten-Elverum til rundt 5,5 milliarder kroner. Her er man i full gang med utbyggingen, men nå kommer det altså to til, og først ut er tidenes største veiprosjekt i Norge, Nytt Sotrasamband.

Dette er en utbygging til over ti milliarder kroner (som ikke inkluderer finansiering, drift og vedlikehold) – og er dermed en enorm oppgave for grupperingen som til slutt stikker av med kontrakten. Her skal anbudspapirene ut til våren. Litt lenger frem i løya ligger også OPS-jobben Hålogalandsveien – en utbygging til rundt åtte milliarder kroner. Papirene her kommer når anbudsprosessen med Sotrasambandet er gjennomført. Begge disse jobbene skal være noen av de største i hele verden som kommer ut neste år.

Det er derfor ikke spesielt overraskende at interessen for konferansen var stor. Naturligvis var alle de større norske entreprenørene og rådgiverne på plass - men det var også sjelden stor utenlandsk interesse rundt prosjektene som snart skal ut i markedet. Vegvesenet fikk også besøk fra selskaper som tidligere ikke har hatt oppdrag i Norge. En rekke europeiske aktører var på plass – samt at det også var kinesiske interessenter i salen. Kinesiske selskaper er allerede på full fart i det norske markedet – og har vært involvert i flere utbygginger. Men nå kom det også representanter fra USA, Sør-Korea og Japan. Dermed er vi i ferd med å få en ytterligere internasjonalisering i det norske anleggsmarkedet - og det gir helt klart en ny dimensjon til denne sektoren når også amerikanske storselskaper ønsker å delta – og det er også nytt at aktører som Hyundai melder sin interesse.

Dette kommer selvsagt som følge av størrelsen på selve kontraktene som er så enorme - men stadig flere ser nok også på det stabile anleggsmarkedet i Norge som en gylden sjanse til å etablere seg på mer fast basis for å konkurrere om de mange storprosjektene som kommer i årene fremover. Det har over tid vært bygget veldig mye i den norske anleggsektoren – og det høye nivået vil holde seg i lang tid fremover. Med en solid norsk økonomi ser mange dermed Norge som en trygg og sikker havn å gjøre investeringer i.

Sotrasambandet er så stor at sannsynligvis ingen norske ønsker å ta på seg en slik oppgave alene – og vi kommer nok til å se noen interessante konstellasjoner frem mot utvelgelsen av de aktuelle kandidatene. Det skal derfor bli meget spennende å se hvordan Statens vegvesen vil legge opp konkurransen – og hvor tungt pris vil veie i forhold til foreslåtte gjennomføringsløsninger. Det er sagt at man skal hente inn tre aktører som får bli med å delta i selve konkurransen etter en prekvalifiseringsrunde.

Med den store interessen vi nå ser må nok de som skal vinne frem virkelig spisse blyanten og komme opp med både gode løsninger og en pris som er lav nok til vinne frem. 

Kinesiske CCCC har tidligere sagt at dette er en jobb de vurderer som et bra oppstartsprosjekt i Norge - et «mindre» prosjekt – som de vurderer Sotrasambandet som. Men om de fortsatt er interesserte i denne utbyggingen, kan det nå altså se ut til at de skal få sterk konkurranse fra flere hold. Forhåpentligvis legges konkurransen opp slik at lokale firmaer også får gode muligheter til å konkurrere om jobben – for dette er virkelig et prosjekt som vil være med på å kunne løfte en hel norsk anleggsnæring både med tanke på kompleksitet, tekniske løsninger og gjennomføringskraft – og som vi gi en enorm verdiskapning.