Illustrasjon: Rambøll/C.F. Møller Architects/Rolvung og Brøndsted Arkitekter/Fabel Arkitekter/Oslo Works/mtre/Aas-Jakobsen
Illustrasjon: Rambøll/C.F. Møller Architects/Rolvung og Brøndsted Arkitekter/Fabel Arkitekter/Oslo Works/mtre/Aas-Jakobsen

Enige om nytt NTNU-bygg

Statsbygg, NTNU og Riksantikvaren er enige om de overordnede rammene for reguleringen av NTNUs hovedbygning.

I oktober kom Riksantikvaren med innsigelse til forslaget forslaget om et tilbygg til Hovedbygningen på Gløshaugen i Trondheim. Nå er partene enige om å nedskallere tilbygget.

– Det har vært jobbet godt med å finne mulighetsrommet for hvordan Hovedbygningen kan utformes på en måte som ivaretar både prosjektets behov og vernehensynet for et historisk og viktig bygg i universitetsbyen Trondheim, sier prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan i Statsbygg i en pressemelding fra Statsbygg.

Hovedbygningen på Gløshaugen er en viktig del av NTNUs historie, og den er sentral i campussamlingsprosjektet og i utviklingen av universitetet og universitetsbyen Trondheim.

– Det har vært viktig for NTNU å videreutvikle bygningen slik at den åpnes opp og blir tilgjengelig for alle, og at den får de funksjoner og areal som NTNU har behov for. Hovedbygningen skal utvikles til å være et hovedknutepunkt på campus, sier prosjektdirektør Hanna Maria Jones i NTNU i samme melding.

Den omforente løsningen som nå går til politisk behandling, består av et mindre omfattende tilbygg enn planforslaget Riksantikvaren varslet innsigelse til. Løsningen sikrer at biblioteket fortsatt står fritt og at aulavinduet blir mer synlig fra campusplenen i sør enn i dag.SAmtidig understreker Vatnan at det foreslåtte tilbygget gir mulighet til å innlemme dagens gårdsrom i bebyggelsen med åpne og utadrettede lokaler for ansatte og studenter.

–Det gir også mulighet for å åpne bygget ut mot omgivelsene med universell tilgjengelighet, sirkulasjon og ny funksjonalitet, sier han i meldingen.