Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Energi Norge ut mot kommunestyret på Frøya etter vindmølle-nei

Energi Norge mener kommunestyret på Frøya undergraver demokratiske prosesser ved at de torsdag stanset et omstridt vindkraftutbygging.

Mot to stemmer vedtok kommunestyret på Frøya torsdag stans av den planlagte vindkraftutbyggingen i Trøndelagskommunen.

I 2013 fikk Trønderenergi og Stadtwerke München konsesjon til å bygge fjorten 180 meter høye vindmøller i øykommunen. Mandag 1. april markerte kraftselskapene starten på vindkraftutbyggingen, men aksjonister fra Nei til vindkraftverk på Frøya tok oppstilling og blokkerte fysisk anleggsstarten.

Torsdag vedtok kommunestyret at TrønderEnergis dispensasjon for bygging ikke lenger er gyldig.

Undergraver demokratisk prosess

Avgjørelsen får Energi Norge til å reagere. Administrerende direktør Knut Kroepelien mener det er uholdbart at lovlig fattede vedtak settes til side etter press fra aksjonister.

– Vi kan ikke få en praksis der ulovlige aksjoner stanser lovlige vedtak, og kommunen gjør helomvending i det byggearbeidene skal starte. Det vil undergrave demokratiske prosesser og skremme bort investorer, sier Kroepelien.

Han mener kommuners innspill i høringsprosessene bli tillagt stor vekt når NVE behandler konsesjonssøknader, og at signalene må komme når prosessen pågår og ikke etter at tillatelsen har blitt gitt.

Mulige erstatningskrav

Trønderenergi Vind, Frøya Vind og Midgard Vind Holding har allerede varslet erstatningskrav for økonomiske tap ved forsinkelser i byggearbeidene, skriver Teknisk Ukeblad. Selskapet har beregnet at forsinkelsene koster mellom 300.000 og 500.000 kroner hver dag.

I kommunestyret torsdag var et mulig millionsøksmål noe de to kommunestyremedlemmene som stemte imot utbyggingsstans ikke vil ta sjansen på.

– Det kan gi store økonomiske følger for de kommunale tjenestene noen år fram i tid, sier Ap-politiker Gustav Gjevik til avisa Hitra-Frøya.

Samtidig har konserndirektør i laksegiganten Salmar, Gustav Witzøe, sagt at han støtter aksjonistene og at han vil betale for deres advokatutgifter. Ifølge Dagens Næringsliv skal Witzøe også ha gitt aksjonistene paller.