Fra venstre: forlagssjef Tom Ekeli, forfatter Sverre Smeplass, prosjektleder Knut Berg, forfatter Bård Pedersen, forfatter Pål Gjerp, forfatter og fagredaktør Magne Maage, forfatter Bernt Kristiansen og forfatter Jørn Injar.

En viktig bok om betong

I fire år har man arbeidet med å erstatte boken om «Betongkompetanse» som kom i 1998. 1. juli lanseres boken «BETONG regelverk, teknologi og utførelse» som blir en bibel for alle som jobber med betong. Den nye boken er langt mer omfattende enn den som nå erstattes.

Seks forfattere har skrevet 25 kapitler på 422 sider. Bokens redaktør er den kjente bransjemannen Magne Maage. De som har bidratt ellers er Pål Gjerp, Sverre Smeplass, Bård Pedersen, Bernt Kristiansen og Jørn Injar.
Ellers har Knut Berg som ledet Norsk Betongforening i en årrekke, vært en viktig pådriver sammen med Tom Ekeli i Byggenæringens Forlag som utgir boken.

Rikt illustrert
Den nye boken er rikt illustrert. Den er delt inn i tre hovedkapitler:

a)Betong som byggemateriale
b)Betongens sammensetning, struktur og egenskaper c)Bygging med betong

Forarbeidet med boken startet allerede i 2010. Året etter startet forfatterne arbeidet. Ifølge Knut Berg er dette en bok som omhandler mer enn bare betongteknologi. Her kan man også lese mye om regelverket som gjelder. Dette er derfor en bok som vil være viktig også for rådgivere, arkitekter og byggherrer i tillegg til produsenter av betong og betongrelaterte produkter. Den vil være viktig også for entreprenører.

I tillegg vil dette være en viktig lærebok både på tekniske fagskoler og ingeniørhøgskoler. Den vil også være anvendelig på NTNU og i andre universitetsmiljø.


Boken fra 1998 er brukt mye

Siden utgivelsen har det årlig solgt vel 400 bøker av «Betongkompetanse». Denne nye boken bør selge betydelig bedre i og med at den favner bredere. I tillegg til at den er anvendelig som lærebok ved skolene, vil den også være meget aktuell når man kjører betongkurs og lignende. For den som vil ha noen grunnleggende kunnskaper om betong er den anvendelig på lik linje med dem som vil gå dypere inn i materien.

Dessverre ser vi alt for mange betongskader som skyldes dårlig prosjektering og dårlig utførelse. Følger man anvisningene i denne boken bør det problem et bli løst. Håpet er at alle som er opptatt av bedre kvalitet når det gjelder betong, bruker boken aktivt.


Viktige sponsorer

Hele betongnæringen står bak boken. Det vil si Norsk Betongforening, Betongelementforeningen, Norsk forening for betongrehabilitering og Norsk Fabrikkbetongforening. I tillegg har Statens vegvesen, Norcem og Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) støttet prosjektet.