En spennende høst venter næringen

Mange har holdt det gående i byggenæringen gjennom hele sommeren, men fra og med mandag starter høstsesongen for fullt for mange hundre tusen arbeidere innen bygg, anlegg og eiendom. For hele Norge ble det en meget spesiell vår i år, og det er med rette grunn til å være spente på hva denne høsten og månedene fremover også vil bringe.

Koronaviruset snudde hele Norge på hodet fra og med midten av mars, noe som har preget både jobbhverdagen og fritidssyslene for de aller fleste av oss. Det er nå mye som har begynt å komme tilbake til en normalsituasjon igjen. Mange justeringer kom på plass før ferien slo inn, som også gjorde at næringslivet kunne fungere mer som normalt. Likevel er det fortsatt mange restriksjoner som vi påvirke oss i lang tid fremover.

De siste par ukene ser vi at mange områder har opplevd en oppblomstring av antall smittede, og mange er nå spente på hvordan dette vil slå inn etter at folk er kommet tilbake fra ferie, både fra inn- og utland. Enkelte frykter en ny smittetopp og hva det kan føre med seg. Forhåpentligvis unngår vi dette både i Norge, og i landene rundt oss, men her finnes det ingen garantier. Hvordan smittesituasjonen utvikler seg får selvsagt også en meget stor innvirkning på hvordan næringslivet skal utvikle seg. Får vi en ny smittetopp, vil dette selvsagt også påvirke byggenæringen i stor grad.

Uansett hvordan utviklingen nå skulle bli innen smittearbeidet, går byggenæringen en spennende tid i møte. Det var flere virksomheter som opplevde en kraftig brems i vår. Mange la kommende prosjekter på vent, mens andre aldri kom i gang. Spesielt så vi at boligmarkedet fikk en kraftig oppbremsing, og det skal bli spennende å se hvordan dette utvikler seg videre. Innen bruktmarkedet har vi opplevd en usedvanlig god sommer med mange solgte enheter til gode priser. Dette skulle da normalt også smitte over på nyboligmarkedet, men i dag er det mye som ikke er som normalt lenger. Fasiten får vi i månedene fremover.

Store deler av byggenæringen gikk med god fart inn mot sommeren – det var få pågående byggeplasser som måtte stoppe arbeidene. Det store problemet er hvordan det blir når ordrebøkene nå begynner å gå tomme. Vil de fylles opp igjen, eller vil de stadig bli tynnere i tiden fremover? Da blir det selvsagt store utfordringer for hele verdikjeden inn mot vinteren og til våren igjen. Forhåpentligvis vil høsten bringe med seg flere positive nyheter, som igjen vil føre til mange nye oppdrag – men det er dessverre god grunn til å lytte til bekymringsmeldingene som kom fra næringens aktører før sommeren. Om ikke nye oppdrag kommer inn i tiden fremover, får mange store problemer noen måneder frem i tid.

Vi i Byggeindustrien skal selvsagt følge denne utviklingen tett i ukene fremover.