<p>Klima- og miljøminister Ole Elvestuen åpnet tirsdag Splikons nye massivtrefabrikk i Åmot. Foto: Jørn Hindklev</p>Foto: Jørn HindklevLise Bartnes Aalberg (dirkektør i Siva Eiendom), Morten Johansen (daglig leder i Splitkon), Ola Elvestuen (klima- og miljøvernminister), Kristine Nore (Splitkon) og Michael Sars Norum Norum (styreleder Splitkon). Foto: Jørn HindklevOla Elvestuen og Ståle Versland (ordører i Modum kommune). Foto: Jørn HindklevHeidi Finstad (administrerende direktør i Treindustrien) og Morten Johansen (daglig leder i Splitkon). Foto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn HindklevFoto: Jørn Hindklev

Elvestuen tror Splitkon kan ta opp kampen mot utenlandske produsenter med verdens største massivtrefabrikk

– Det er en ære å få åpne en så fremtidsrettet fabrikk sa klima- og miljøminister Ola Elvestuen da ha klippet snora for den offisielle åpningen av Splitkons nye massivtrefabrikk i Åmot i Buskerud. Statsråden fastslår at det vil bli mer bruk av massivtre.

– Det er en ære å få åpne en så fremtidsrettet fabrikk sa klima- og miljøminister Ola Elvestuen da ha klippet snora for den offisielle åpningen av Splitkons nye massivtrefabrikk i Åmot i Buskerud.

Statsråden fastslår at det vil bli mer bruk av massivtre.

Etableringen av Splitkons nye massivtrefabrikk karakteriseres som den største enkeltinvesteringen i norsk treindustri gjennom tidene.

– Det er imponerende å være her. Det er ikke hver dag man får mulighet til å åpne en så stor fabrikk. Dette er en skikkelig produksjonskatedral og et flott bygg i seg selv, sier Elvestuen.

Klimapolitikken skaper næringsutvikling

Han sier at han er den «grønne næringsministeren» og framhever at etableringen av verdens største massivtrefabrikk er et eksempel på at den grønne klima- og næringspolitikken regjeringen fører, også bidrar til å skape næringsutvikling.

– Det ser vi i stadig større grad flere steder i Norge. Her har man startet noe nytt som har stor betydning, fastslår han.

Klima- og miljøministeren sier at FNs rapport om 1,5-gradersmålet understreker alvoret verden er oppe i.

– Denne rapporten sier også at vi kan gjøre noe med miljø- og klimautfordringene gjennom nytekning og innovasjon. Denne etableringen er ett eksempel på hvordan vi kan gjøre det og viser at næringsutviklingen som er mulig når vi tar tak i klimaendringene og de store miljøproblemene vi står overfor, sier han.

– Norge skal ha klimavennlig byggaktivitet

Elvestuen fastlår at Norge skal ha en klimavennlig byggeaktivitet.

– Da handler det også om å ta i bruk massivtre i mye større grad enn vi har gjort til nå, selv om vi ser en enorm utvikling i å ta materialet i bruk, dette skal vi bygge videre på, sier han.

Elvestuen mener fordelen med mer bruk av massivtre er at materialet erstatter bruk av stål og betong.

– Dette innebærer også klimagassutslippene vi sparer gjennom dette, men enda viktigere er mulighetene til å lagre karbon i byggene og at det lagres over lang tid. Også staten må gå foran i byggene vi skal bygge. Både staten og kommuner har muligheter til å drive frem en utvikling gjennom aktiv bruk av merkeordninger, sier han.

Kilma- og miljøministerne fastslår at åpningen av verdens største massivtrefabrikk i Norge har en stor betydning langt utover bedriften Splitkon.

– Dette gir muligheter for mange ved at det bygges opp under verdikjeden norsk skogbruk og norsk verdiskapning. Det vil også gi glede til mange som skal jobbe og bo i byggene som blir laget av norsk massivtre produsert her i Åmot, sier han.

Skal være gode på ta det i bruk

– Vil norske massivtreprodusenter være konkurransedyktige i konkurransen mot utenlandske massivtreproduseneter?

– Ja, jeg mener vi er konkurransedyktige i Norge, og det må vi være. Det etterspørres mer massivtre og teknologiutviklingen i bruk av tre bidrar til å gjøre materialet mer konkurransedyktig i seg selv. Men vi må også være gode til å ta de nye materialene i bruk. Her mener jeg norsk byggenæring ligger langt fremme når det gjelder å ta i bruk tre og andre miljøvennlige byggematerialer, sier Elvestuen til Byggeindustrien.

– Så du tar et klart standpunkt i materialdebatten?

– Mer bruk av tre er definitivt ett av svarene for å nå klimamålene, og et viktig tiltak for å redusere utslipp. Vi må binde mer karbon. Det vil bli mer bruk gjennom økt etterspørsel, men det offentlige vil også gå foran gjennom miljøkrav i offentlige anskaffelser. Det er mange krefter som drar mot mer miljøvennlig bygging, sier han.

– Vil stål- og betongbransjen merke presset?

– Det er et press også på stål- og betongbransjen ved at de må utvikle mer miljøvennlige løsninger, men det er en positiv sideeffekt i dette. Men det er klart vi også vil ha behov for betong i byggenæringen, det skal være et samspill, poengterer Elvestuen.