<p>Splitkons nye fabrikk er verdens største og mest avanserte massivtrefabrikk. Foto: Sondre Garås</p>Foto: Sondre GaråsFoto: Sondre GaråsFoto: Sondre GaråsFoto: Sondre GaråsFoto: Sondre GaråsFoto: Sondre GaråsFoto: Sondre Garås

Tirsdag åpnes verdens største massivtrefabrikk i Norge - her kan du se hvordan den blir

Det er investert 250 millioner kroner i den hypermoderne massivtrefabrikken i Åmot i Buskerud. Nå skal norsk massivtre ta opp kampen med utenlandske produsenter.

Administrerende direktør Morten L. Johansen i Splitkon. Foto: Sondre Garås

– Arkitektene har beskrevet utrolig mange gode prosjekter i massivtre, og våre kunder ber om varer. Nå handler det om å levere, sier administrerende direktør Morten L. Johansen i Splitkon til Byggeindustrien.

Spiltkon har jobbet med planleggingen av den nye massivtrefabrikken i Åmot siden 2015, og tirsdag blir den nye massivtrefabrikken åpnet av klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

– Dette er en stor fabrikk, som inntil videre kan titulere seg med tittelen verdens største massivtrefabrikk. Men det er nå flere aktører, blant annet i Sverige, som bygger massivtrefabrikker. Det kommer helt sikkert til å bli konkurranse om den tittelen fremover, tror Morten Johnsen.

250 millioner

Private investorer og Siva, det statseide selskapet for industrivekst, har satset 250 millioner kroner på å bygge verdens største og mest avanserte massivtrefabrikk.

Siva har bygd selve produksjonshallen, som så leies tilbake til Splitkon.

Det nye anlegget for massivtreproduksjonen er på 9.000 kvadratmeter.

Bygget i massivtre og limtre

Anlegget er selvsagt bygget i massivtre og limtre. Testproduksjon av de første massivtreelementene startet rett før jul i fjor.

– Andre aktører har tidligere satset på massivtre uten veldig gode resultater. Hvor trygg er du på at denne satsingen er liv laga i 2019?

– Ingen som satser 250 millioner kroner på industri kan være helt trygge. Selv har jeg jobbet med industri i nærmere 40 år og vet at det er risiko, men jeg trygg på at vi har en timing i forhold til markedsutviklingen som er ekstremt god. Markedet globalt for massivtre ligger over prognosene som ble laget for tre til fire år siden, og for Norge er markedet bedre enn prognosene tilsa to år tilbake, sier han.

Johnsen anslår at markedet for massivtre i Norge vil ligge på cirka 80-90.000 kubikkmeter i 2019.

– Om fire år tror jeg totalmarkedet for massivtre i Norge vil vokse til 130-140.000 kubikkmeter i Norge, uttaler han.

– Hvor stor andel skal du ta av dette markedet?

– Vi er godt fornøyd hvis vi klarer å fylle fabrikken med en reell kapasitet på to skift. Det betyr mellom 60-70.000 kubikkmeter massivtre per år, sier han.

Johnsen opplyser at det vil bli en gradvis opptrapping mot makskapasitetene mot 2020.

I løpet av 2019 vil fabrikken trolig produsere cirka 15.000 kubikkmeter og være oppe i 25 prosent av maksimal kapasitet.

– Hva vil det bety for det norske massivtremarkedet når fabrikken kan produsere med maksimal kapasitet?

– Det betyr at vi vil være i stand til å levere det det norske markedet etterspør. Hittil er det i stor grad østerrikske produsenter som har levert til det norske markedet. Slik kan det ikke fortsette. Vi må bygge opp en nordisk produksjon basert på norske og svenske råvarer. Det er jeg overbevist vil bli lønnsomt så lenge vi produserer med nordiske kvaliteter, sier han.

Ikke bekymret for svensk konkurranse

Derfor er han heller ikke bekymret for konkurransen fra svenske aktører. Det er blant annet kjent at Stora Enso også bygger opp en stor massivtrefabrikk i Sverige.

– Det synes vi er veldig positivt. Det er veldig viktig at nordiske massivtreleverandører nå leverer, sier han.

Splitkon har brukt de siste fire månedene til å testkjøre anlegget og har produsert til enkelte mindre prosjekter.

Skjønt små og små prosjekter. Splitkon er leverandør av massivtre til storprosjektet Skipet i Bergen, som er Bergens største og første næringsbygg i massivtre.

Denne ordren er på cirka 50 millioner kroner.

– For dette prosjektet har vi hatt samarbeidspartnere i Sveige og Østerrike som har levert til første del av Skipet, mens vi nå har overtatt og leverer til resten av prosjektet, sier han. Totalt skal det leveres 4-5.000 kubikkmeter massivtre til prosjektet.

Ikke rom for bom

Johnsen fastslår at det i massivtremarkedet ikke er rom for å bomme med leveransene.

– I motsetning til toppidrett har vi ikke råd til ett dårlig resultat. Da er vi ute. Vi har ordrer inne for hele 2019, og også ordrer for leveranser i 2020, så her handler det nå kun om å prestere, sier han.

– Når tjener du penger?

– I 2018 og 2019 vil bli bruke mer penger enn vi tjener, men i 2020 mener jeg vi skal kunne se et fornuftig resultat, sier han.

Johnsen mener det er et stort potensial i det fremtidige massivtremarkedet i Norge.

– Det har blitt en veldig stor interesse for massivtre og limtre i Norge, denne interessen har generert mange store prosjekter, men jeg tror at det er prosjekter av andre størrelser som vil dominere for massivtre fremover. I dag drives markedet av skoleprosjekter, forretningsbygg, omsorgsboliger og studentboliger. Jeg tror det vil komme enda mer innen bolig og leilighetsbygg. Hvis vi kan få med oss dette markedet i sterkere grad, vil det være et rent pluss, sier han.

Enorm interesse

Spitkonsjefen fastslår at interessen for den nye fabrikken har vært enorm.

– Jeg tror mange hadde forventet at det skulle komme på plass norske løsninger for massivtre for lenge siden. Vi så en utvikling innen norsk massivtre for cirka 20 år siden. Mitt inntrykk er at både arkitekter, rådgivere og byggherrer synes det er på høy tid at det nå satses i Norge, sier han.

– Ser du noen skjær i sjøen?

– Vi vil selvsagt også oppleve markedssvingninger som alle andre i byggenæringen. Samtidig tror jeg interessen for våre produkter drives på en måte som gjør at vi de neste fem årene vil merke mindre til markedssvingningene enn andre materialleverandører. Jeg tror norsk treindustri står foran en helt annen og mer positiv utvikling enn vi har opplevd de siste 25 årene, sier han.