Bård Myrstad i Simplifai og Kjersti Kanne i Elop. Foto: Elop

Elop kjøper AI-selskap for å bruke kunstig intelligens til overvåkning og vedlikehold

Det norske teknologiselskapet Elop har inngått en intensjonsavtale om å kjøpe 100 prosent av aksjene i AI-selskapet Simplifai.

Det skriver Elop i en pressemelding fredag.

– Samarbeidet med Simplifai forsterker ambisjonen vår om å bli et vekstselskap som tilbyr datadrevne løsninger for bedre innsikt i- og optimalisert vedlikehold av kritisk infrastruktur, sier Kjersti Kanne, administrerende direktør i Elop.

Elop har utviklet og patentert en ultralydteknologi for inspeksjon og kartlegging av kritisk infrastruktur. En ultralydskanner og en skybaserte løsning skal etter planen lanseres kommersielt i desember i år, skriver teknologiselskapet i pressemeldingen.

Gjennom samarbeidet med Simplifai får Elop nå tilgang til teknologiske- og kommersielle ressurser som gjør selskapet i stand til å bevege seg enda raskere i retning av en kommersielt levedyktig, datadrevet og skybasert software-as-a-service forretningsmodell, heter det i pressemeldingen.

Simplifai utvikler automatiseringsløsninger bruker kunstig intelligens. Forretningskonseptet er å utvikle automatiserte systemer som gir ledere ett verktøy for å trekke ut verdi fra alle eksisterende systemer, skriver Elop.

Simplifai fortsetter som et frittstående selskap etter transaksjonen. Elop skriver at de vil jobbe for å gi sine eksisterende kunder tilgang til Simplifais produkter.

– Vi skal videreutvikle den sterke posisjonen vi har bygd opp innen bank og finans, en sektor som representerer betydelige vekstmuligheter for oss. Samtidig gir samarbeidet med Elop oss rask tilgang til en svært interessant og underdigitalisert bygg og anleggsbransje, sier Bård Myrstad, administrerende direktør i Simplifai.

Intensjonsavtalen mellom Elop og Simplifai er basert på at Elop tar over alle aksjene i Simplifai in en 100 prosent aksjebasert avtale. Simplifais aksjonærer vil motta et vederlag som gjenspeiler en eierandel på 22 prosent av aksjene i den kombinerte virksomheten etter at transaksjonen er gjennomført.